Beroendeproblematik och missbrukarvård, 5 sp

Kursnamn: Beroendeproblematik och missbrukarvård, 5 sp
Kurskod:SO20SAI4-3002

Kursens lärandemål:
Studerande

 • kan identifiera risker och resurser i relation till beroendeproblematik
 • har kunskaper i missbrukarvårdens
  lagstiftning och kan handleda i missbrukarvårdens servicesystem
 • kan tillämpa resursförstärkande metoder med individer, familjer och grupper
 • kan reflektera kritiskt kring etiska aspekter i relation till beroendeproblematik och missbrukarvårdens klienter


Förkunskapskrav:
Inga förkunskapskrav


Kursens innehåll:

 • Beroendeproblematikens fysiska, psykiska och sociala risker
 • Vändpunkter, motivation och sociala nätverk som resurs för förändringsarbetet
 • Nationella och globala trender
 • Missbrukarvårdens lagstiftning och serviceformer
 • Medberoende
 • Behandlingsmetoder, självhjälpsgrupper, digitala stödformer och interprofessionellt arbete


Kurstid: 6.10-9.12.2022

Närstudier:
6.10 
9.11 
12.11
8.12
9.12 

Plats: Gripen, Tavastgatan 13, Åbo

Avgift: 75€
Information om Öppna YH och prissättning:
https://novia.fi/utbildning/kontinuerligt-larande/oppna-yh/ 

Kursansvarig: Johanna Wikgren-Roelofs, Johanna.Wikgren-roelofs@novia.fi 

Lediga platser

Ja

Kursspråk

Svenska

Tidpunkt

06.10.2022 - 09.12.2022

Kursavgift

75,00 euro