Byggnadsvård och -sanering

Kursavgift

Ingen kursavgift för Arcada studerande

Dethär är en delkurs inom ramen för smarbete Arcadia-Novia / Byggnadsteknik
I övrigt enligt lärares anvisning

Förkunskaper:
Grunder i byggnadsfysik

Kompetenser:
Förstår den byggda miljöns betydelse för mänskan och samhället
Har kunskap om vad man bör lägga märke till, då en okulär besiktnng av en byggnad utförs.
Kan uppgöra relevant åtgärdsförslag baserat på teori, märvärden och jämförelsevärden.
förstår hur saneringens omfattning inverkar på byggnandens finktionella livstid och energieffektivitet och kan kalkylera hur omfattande sanering det lönar sig att göra och vad det ger energimässigt.

Innehåll och arbetsform:
Objektstudier och beräkningar.

Kursavgift

Ingen kursavgift för Arcada studerande

Kursspråk

Svenska

Tidpunkt

HT 01.08.2018 - 31.12.2018
VT 01.01.2019 - 31.12.2019

Plats