Företagshälsovårdare/Fysioterapeuter

Kursavgift

3400 € moms 0 % Kan betalas i två rater. Efter att utbildningsplatsen har tagits emot debieteras halva deltagaravgiften (505) om platsen avbokas eller om deltagaren inte deltar i kursen.

Utbildningen ger behörighet att fungera som företagshälsovårdare enligt Arbetshälsolagen och stadsrådets förordning (708/2013).
Tvåspråkig utbildning.

Företagshälsovårdarutbildning i samarbete mellan Yrkeshögskolan Novia och Vaasan ammattikorkeakoulu


Utbildningsansvarig: Anne Puska

Utbildningen riktar sig till personer med hälsovårdarexamen. Arbete inom företagshälsovården ses som en fördel.

Tvåspråkig utbildning i form av 14 närundervisningsdagar, ca 2 dagar per månad, nätbaserad undervisning samt självständiga studier.

Utbildningen ordnas 3.10.19-3.4.2020.
Bindande anmälnings senast 15.5.2019

Närvarodagar:
3.-4.10.2019, 31.10.-1.11.2019, 28.-29.11.2019, 16.-17.1.2020, 13.-14.2.2020, 12.-13.3.2020, 2.-3.4.2020

Kontaktperson vid Novia: Fortbildningsplanerare Carina Gädda, tfn +358(0)447805225,
carina.gadda(at)novia.fi

Kursavgift

3400 € moms 0 % Kan betalas i två rater. Efter att utbildningsplatsen har tagits emot debieteras halva deltagaravgiften (505) om platsen avbokas eller om deltagaren inte deltar i kursen.

Kursspråk

Svenska

Lärare

Carina Gädda

Tidpunkt

HT 03.10.2019 - 03.10.2019
VT 31.05.2020 - 31.05.2020

Plats

Novia - Campus Vasa, Alere - Wolffskavägen 31
Wolffskavägen 31, 65200 Vasa