Arbetsledning inom bygg

TILLÄGGSANSÖKAN TILL UTBILDNINGEN ÖPPEN för 7 platser fram till och med 7.1.2020. 
( De 7 som antas kommer att ges möjlighet till 120 sp)

Branscherfarenhet, behov, motivation och studievana prioriteras.

Urval sker på basen av intervju.  De som ansöker kallas per e-post till intervju under vecka 3. Närmare information skickas ut i samband med kallelsenOm utbildningen:
Målgruppen är personer som redan är verksamma i byggbranschen och saknar kompetenser eller examen för arbetsledning, byggmästare (YH)
Utbildningen lämpar sig för personer som har praktisk erfarenhet av byggande och kan tillgodogöra sig kompetenser som behövs för arbetsledning, alternativt om man har en högskoleexamen men saknar fack- eller arbetslivskompetenser från byggbranschen i Finland.

Möjlighet finns att få dessa studier tillgodoräknade ifall du senare söker om att bli antagen som examensstuderande för byggmästare (YH), 210 sp.
Byggmästarexamen är ett krav för att fungera som ansvarig arbetsledare på ett bygge!

Innehåll
Den totala utbildningen fördelar sig över 2,5 år och innehåller 10 studiehelheter.

Du som söker in på tilläggplatser för 120 sp räknar med 2 år och 8 studiehelheter

Utbildningen följer i stort sett läroplanen för byggmästare, innehållet i fackkurser kan variera och anpassas enligt utveckingen i byggbranschen och dess behov. Om du senare ansöker om att bli antagen som examensstuderande räknas dessa prestationer till godo enligt läroplan för byggmästare (YH) vid Novia.

Det kommer att öppnas upp möjlighet framöver att söka till de följande studiehelheterna fastän du inte varit med från början. Följ med i vår marknadsföring!

Våren 2020 - hösten 2021, erbjuds följande studiehelheter:
Byggnadsfysik, konstruktionsteknik, produktionsstyrning, kommunalteknik samt produktionsmetoder och -teknik, inklusive eget utvecklingsprojekt.


Tilläggsinformation ger:
Leif Östman
leif.ostman@novia.fi
mobil: 044 780 5572

Kursspråk

Svenska

Tidpunkt

01.09.2019 - 31.12.2021

Schemaläggning

Studierna genomförs som flerformsstudier med ca 4h kontaktundervisning/sp. Resten av studierna genomförs som självstudier med stöd av material som ges via studieplattformen.
Närstudier ordnas som heldagsstudier i Vasa fredag-lördag ca 1 gång/3-4 veckor.
Utöver dessa dagar ges handledning på distans.

Studiestart i AUGUSTI 2019. INFORMATIONSTILLFÄLLE 16.8.2019, MER INFO VIA BREV TILL ANTAGNA STUDERANDE

Kursavgift

Utbildningen är avgiftsfri och och ger inte rätt till studiesociala förmåner.