Öppna yh: 30 sp leden, Byggmästare (YH) / Ingenjör (YH), byggnads- och samhällsteknik, Raseborg

Lediga platser

Ja

Kursavgift

Ingen kursavgift för andra stadiets studerande

Dethär är en 30 sp studieled som du avlägger vid sidan om dina studier på andra stadiet inom motsvarande utbildning på Novia. Målet är att du på så sätt ska få en smidig övergång till tredje stadiet.
Studierna baserar sig på en överenskommelse mellan din skola på andra stadiet och yrkeshögskolan Novia.

utdrag ur avtalet:

- Studerandekvot vid inledning av studierna: max 6 platser (ifall flera anmälda utser Axxells studiehandledare de mest lämpliga på basen av bedömningar i yrkesprov), namnen på studerande som deltar inkommande läsår meddelas inom april månad.

• Kurser
o Intensivkurs i entreprenörskap och marknadsföring 3 sp början av hösten
o Introduktion till högskolestudier 3 sp hösten
o IKT 3 sp hösten
o Byggprojekt av träkonstruktion 6 sp hösten
o Funktioner och ekvationer 1 3 sp hösten
o Geometri och vektorer 3 sp hösten
o Konstruktionsmaterial och –teknik 6 sp hösten
o Grunder i arbetarskydd och byggjuridik 3 sp hösten

OBS!
Listan är preliminär och mindre förändringar kan förekomma på grund av den årsvisa planeringen,

Plats: Campus Novia, Raseborgsvägen 9, 10600 Ekenäs

Kontaktperson:
Anita Kronqvist, anita.kronqvist@novia.fi

Studiehandledare Nina Hillo, nina.hillo@novia.fi

Se info för anmälan:

Lediga platser

Ja

Kursavgift

Ingen kursavgift för andra stadiets studerande

Kursspråk

Svenska

Tidpunkt

01.08.2019 - 31.12.2019

Schemaläggning

Närmare information om schemaläggningen, kurser och utbildningen överlag får du av din kontaktperson på skolan före kursstart.

Plats