Öppna Yh: 30 sp leden Sjukskötare (YH) / Hälsovårdare (YH), Åbo

Kursavgift

Ingen kursavgift för andra stadiets studerande

Det här är en 30 sp studieled som du avlägger vid sidan om dina studier på andra stadiet inom motsvarande utbildning på Novia. Målet är att du på så sätt ska få en smidig övergång till tredje stadiet.
Studierna baserar sig på en överenskommelse mellan din skola på andra stadiet och yrkeshögskolan Novia.

Utdrag ur avtalet:

• Studerandekvot vid inledning av studierna: max 6 platser (ifall flera anmälda utser Axxells studiehandledare de mest lämpliga på basen av bedömningar i yrkesprov), namnen på studerande som deltar inkommande läsår meddelas inom april månad. Novia utför även lämplighetstest på de studerande som Axxell valt före studierna inleds.• Kurser och tidpunkt:

o Introduktion till YH – studier 3 sp hösten
o Svenska 3 sp hösten
o IT och projektmetodik 3 sp hösten
o Det mångprofessionella yrkesområdet 3 sp hösten
o Professionell kommunikation 2 sp hösten
o Människans hälsa, funktionsförmåga och utveckling 5 sp hösten
o Introduktion till vårdvetenskap och vårdarbete I 5 sp hösten
o Vårdhygien 3 sp hösten
o Valfria studier 3 – 5 sp hösten

Listan är preliminär och mindre förändringar kan förekomma på grund av den årsvisa planeringen.

Plats: Campus Åbo, Henriksgatan 7, 20500 Åbo

OBs! SE info om anmälan här ovan

• Kontaktpersoner:
Anita Kronqvist, anita.kronqvist@novia.fi

Studiehandledare Peter Edelsköld, peter.edelskold@novia.fi

Kursavgift

Ingen kursavgift för andra stadiets studerande

Kursspråk

Svenska

Tidpunkt

01.08.2019 - 31.12.2019

Schemaläggning

Närmare information om schemaläggningen, kurser och utbildningen överlag får du av din kontaktperson på skolan före kursstart.

Plats