Programmering, utveckling och systemförvaltning, 60sp

Lediga platser

Ja

DU KAN ANSÖKA TILL UTBILDNINGEN UNDER TIDEN 1.10 - 30.11.2019
- vi reserverar oss för eventuella förändringar som kan ske i innehållet fram till öppningsdagen av anmälningsportalen.

Utbildningen fokuserar på programmering och begreppet DevOps.
För mer information om innehåll, vänligen gå tillbaka till föregående sida eller öppna bifogad flyer
Tilläggsinformation

Kaj Wikman
Utbildningsansvarig, lektor informationsteknik
kaj.wikman(a)novia.fi
Tfn 050 376 5230

Lediga platser

Ja

Kursspråk

Svenska

Tidpunkt

HT 01.08.2019 - 31.12.2019
VT 01.01.2020 - 31.07.2020

Schemaläggning

Utbildningen fördelas på fyra terminer och inleds 3.1.2020 med närstudier i Vasa.

Utbildningen är indelad i två helheter:
Programmeringshelhet, 30 sp samt
Fortsättningshelhet, 30 sp

Denhär ansökan gäller till hela utbildningen på 60 sp men studerande kan även välja att ta endera helheten.
Ansökan till fortsättningshelheten anordnas senare och båda helheterna har egna kriterier för antagande.

Bilagor

Flyer för programmering, utveckling och systemförvaltning, 60 sp