Öppna YH: 30 sp leden Tradenom, Vasa

Kursavgift

Ingen avgift

Dethär är en 30 sp studieled som du avlägger vid sidan om dina studier på andra stadiet inom motsvarande utbildning. Målet är att du på så sätt ska få en smidig övergång till tredje stadiet.
Studierna baserar sig på en överenskommelse mellan din skola på andra stadiet och yrkeshögskolan Novia.
Se info för anmälan:

Kursavgift

Ingen avgift

Kursspråk

Svenska

Tidpunkt

HT 01.08.2019 - 31.12.2019
VT 01.01.2020 - 31.07.2020

Schemaläggning

Närmare information om schemaläggningen, kurser och utbildningen överlag får du av din kontaktperson på skolan före kursstart.