Öppna YH: Etappvis till Tradenom, Vasa

Etappvis till tradenom består av ett paket på särskilda kurser som erbjuds inom Öppna yh.
Kurserna är de samma som finns inom tradenomutbildning för dagstuderande, så om du ansöker och blir antagen till utbildningen framöver har du dessa tillgodo.

Etappvis erbjuds både i Vasa och i Åbo
Dethär är ansökningslänken till utbildningen i Vasa.
Det finns en dylik länk för Åbo kursen.

Under kursens gång samkörs informationen genom en gemensam informationssida på Moodle och kurserna går gemensamt.

 

Utbildningen har startat september 2019 men vi tar emot nya studerande till vårens kurser:

 

På våren 2020 ges följande kurser: 

Grunder i Marknadsföring 5 sp, Lärare: Jörgen Strid
Tid: start med introduktionsföreläsning 10.1.2020 kl. 14-17
Rum: R305, Wolffskavägen 33, möjlighet delta i Åbo samtidigt.


Ekonomisk matematik 5 sp, Lärare: Linda Jönn
Tid: Start med  introduktionsföreläsning 17.2.2020 kl. 14-17
Rum: R305, Wolffskavägen 33, möjlighet delta i Åbo samtidigt

Bokföring och bokslut 5sp, Lärare: Marika Nygårdas och Timo Kerke
Tid: Start med introduktionsföreläsning 16.3.2020 kl. 14-17
Rum: R305, Wolffskavägen 33, möjlighet delta i Åbo samtidigt

 

Kontaktperson i Vasa:
Anna-Lena Berglund, lektor i företagsekonomi
anna-lena.berglund(a)novia.fi
mobil: 044 780 5420

 

----------------------------------


Kurser som pågår under hösten 2019:
Kursstart 6.9.2019. INFO kl 15-16, kurs 16-18. Uppkoppling till Åbo
Introduktion till högskolestudier, 1 sp
IT-verktyg, 5 sp. 6.9-31.10
Ekonomi och företagsamhet, 5 sp 30.9 (kursen öppnas) -30.11 Föreläsning via webex, tiden anges senare.
Handels-och bolagsrätt 5 sp 4.11.-31.12.

Innehåll i kurser:
Introduktion till högskolestudier, 1 sp
Innehåll:
Kännedom om egen skola
Branschkännedom
Studiefärdigheter
Förmåga att arbeta i team

IT-verktyg, 5 sp. ( pågår till 31.10.)
Innehåll:
Utbildningsenhetens datorer, nätverk och tjänster såsom:
Schema
Epost
Molnlagring
Studieregister
Undervisningsplattform
Tjänster för grupparbeten och distansstudier
Installation och konfigurering av programvara och tjänster på egen dator.
Introduktion till användning av kontorsprogramvara (MS Office 365):
Presentationsprogram
Textbehandlingsprogram
Kalkylprogram
Databashanteringsprogram
Kalkylering med kalkylprogram


Ekonomi och företagsamhet, 5 sp 7.10-30.11 Helena Nordström
Kompetenser:
Studerande:
- inser betydelsen av en kundorienterad affärs- eller verksamhetsidé.
- kan använda verktyg för affärs- och verksamhetsutveckling.
- känner till etableringsprocessen för företag och föreningar i Finland.
- förstår vad ett entreprenöriellt förhållningssätt innebär.
- kan koppla hållbarhet till affärsutveckling.Handels-och bolagsrätt 5 sp 4.11.-31.12.
Innehåll:
Finska rättssystemet
Avtalsrätt
Obligationsrätt
Köp- och konsumenträtt
Bolagsrätt


Plats

NOVIA - Vasa/Virtuell
00000 Vasa/Virtuell