Öppna YH: Etappvis till Tradenom, Åbo

Kursavgift

Öppna yh kostar 15 euro per studiepoäng. Väljer du att anmäla dig till alla tre kurser som går på hösten betalar du 75€. Avgiften höjs till 100€ för alla 3 kurser på våren.

Etappvis till tradenom består av ett paket på särskilda kurser som erbjuds inom Öppna yh.
Kurserna är de samma som finns inom tradenomutbildning för dagstuderande, så om du ansöker och blir antagen till utbildningen framöver har du dessa tillgodo.

Etappvis erbjuds både i Vasa och i Åbo
Dethär är ansökningslänken till utbildningen i Åbo.
Det finns en dylik länk för Vasa kursen.

Under kursens gång samkörs informationen genom en gemensam informationssida på Moodle och kurserna går gemensamt.

Kick-off och information fredagen en 6.9 kl. 15.00 -ca 18
Kick off tillfället i Åbo sker på Henriksgatan 7
Vid detta tillfälle startar de 2 kurser som presenteras först här:

Kurser under hösten 2019:
Introduktion till högskolestudier, 1 sp
IT-verktyg, 5 sp. 6.9-31.10
Ekonomi och företagsamhet, 5 sp 30.9-30.11
Handels-och bolagsrätt 5 sp 4.11.-31.12.

Innehåll i kurser:

Introduktion till högskolestudier, 1 sp
Innehåll:
Kännedom om egen skola
Branschkännedom
Studiefärdigheter
Förmåga att arbeta i team

IT-verktyg, 5 sp. ( pågår till 31.10.)
Innehåll:
Utbildningsenhetens datorer, nätverk och tjänster såsom:
Schema
Epost
Molnlagring
Studieregister
Undervisningsplattform
Tjänster för grupparbeten och distansstudier

Installation och konfigurering av programvara och tjänster på egen dator.
Introduktion till användning av kontorsprogramvara (MS Office 365):
Presentationsprogram
Textbehandlingsprogram
Kalkylprogram
Databashanteringsprogram
Kalkylering med kalkylprogram


Ekonomi och företagsamhet, 5 sp 7.10-30.11 lärare: Helena Nordström
Kompetenser:
Studerande:
- inser betydelsen av en kundorienterad affärs- eller verksamhetsidé.
- kan använda verktyg för affärs- och verksamhetsutveckling.
- känner till etableringsprocessen för företag och föreningar i Finland.
- förstår vad ett entreprenöriellt förhållningssätt innebär.
- kan koppla hållbarhet till affärsutveckling.Handels-och bolagsrätt 5 sp 4.11.-31.12.
Innehåll:
Finska rättssystemet
Avtalsrätt
Obligationsrätt
Köp- och konsumenträtt
Bolagsrätt


På våren 2020 ges följande kurser: (tidtabell kommer senare)

Marknadsföring 5 sp
Bokföring och bokslut 5sp
Ekonomisk matematik 5 sp

Kontaktperson i Åbo:
Camilla Ekman, lektor i företagsekonomi
Camilla.ekman(a)novia.fi
mobil: 044 7623219Kursavgift

Öppna yh kostar 15 euro per studiepoäng. Väljer du att anmäla dig till alla tre kurser som går på hösten betalar du 75€. Avgiften höjs till 100€ för alla 3 kurser på våren.

Kursspråk

Svenska

Tidpunkt

HT 06.09.2019 - 31.12.2019
VT 01.01.2020 - 31.07.2020

Schemaläggning

Kick-off och information fredagen en 6.9 kl. 15.00 - 18, Henriksgatan 7, Åbo
Utbildningen är virtuell.
Information om eventuella fysiska träffar kommer senare.

Plats