Permakultur och regenerativt jordbruk – teori och praktik

Se kursinformation på föregående sida.

Kurskoordinator:
Heidi Barman-Geust
heidi.barman-geust@novia.fi
044-449 8101
(nås ej 17.6 - 4.8.2019)

Kursspråk

Svenska

Tidpunkt

01.10.2019 - 31.07.2021

Schemaläggning

Utbildningshelheten pågår 1.10.2019-30.4.2021


Kursavgift

Denhär helheten kostar 75€/hösterminen och sedan 100€/termin I övrigt är öppna yh avgiften är 15€/sp Deltagarna bekostar och arrangerar själva eventuell kurslitteraur, kartor, ritningar och provtagningar. Studerande står även för de kostnader som uppstår vid närstudietillfällen, studiebesök och seminarier.