Skogsbaserad bioekonomi

OBS! Denna kurs har inhiberats.

Se kursinformation på föregående sida.
https://www.novia.fi/utbildning/kontinuerligt-larande/oppna-yh/oppna-yh-kurser/skogsbaserad-bioekonomi/

Kursspråk

Svenska

Tidpunkt

11.10.2019 - 31.07.2021

Schemaläggning

Utbildningshelheten pågår 11.10.2019-30.4.2021

Kursavgift

Denhär helheten kostar 75€ för hösterminen och sedan 100€/termin I övrigt är öppna yh avgiften är 15€/sp