Öppna YH-leden, Sjukskötare (YH), Vasa

Kursavgift

Öppna YH-leden kostar 200 euro per läsår. OBS UNDANTAG! andra stadiets ledstuderande studerar gratis I avgiften ingår registrering, undervisning och tentamen. Eventuella extra kostnader kan tillkomma som berör kopiering eller extra studiematerial. Omfattningen på studierna är inte begränsad. Om du av någon orsak avbryter dina studier vid årsskiftet bör du meddela detta i god tid. Fakturerade och betalda avgifter återbetalas inte. Väljer du att förlänga din studietid med ett år, så betalar du samma avgift för det andra året.

Dethär är Öppna YH-leden inom utbildningen för Sjukskötare YH vid social- och hälsovårdsområdet i Vasa.
Som ledstuderande deltar du i den dagliga undervisningen och har ett schema du följer som i slutändan kan ge dig 30 sp, förutsatt att du har tid att satsa på studierna.

Dessa kurser ingår i läroplanen för ledstudierna, du väljer kurser för att få ihop minst 30 sp.
* dessa kurser ska ingå för att studerande ska kunna tillgodogöra sig studier vid en yrkeshögskola.
** kurser som påvisar kapacitet, intresse och motivation för området.

Några övriga kriterier för val räknas upp i listan:

1. *VÅV14IN01 Introduktion till högskolestudier 3 sp, går under höstterminen
2. **VÅV14BV01 Människans anatomi och fysiologi 1, 3 sp, går under höstterminen
3. **VÅV18KV01 Vårdprocessen 3 sp, går under höstterminen
4. **VÅV18BV03 Klinisk mikrobiologi och vårdhygien 3 sp, går under höstterminen
5. *VÅV14SV01 Svenska 3 sp, går under höstterminen
6. VÅV18KV04 Patientsäkerhet 3 sp, går under höstterminen och vårterminen
7. VÅV18KV02 Vårdens teoretiska och etiska grunder 3 sp, går under höstterminen och vårterminen
8. VÅV18HV01 Folkhälsoarbete 3 sp, går under höstterminen och vårterminen
9. VÅV18BV05 Läkemedelsbehandling 1, 3 sp, går under vårterminen(Bör föregås av VÅV18BV03)
10. VÅV14KV05 Geriatrisk och palliativ vård 3 sp, går under vårterminen
11. **VÅV14BV04 Immunologi och patologi 3 sp, går under vårterminen
12. VÅV18KV07 Vård vid kardiovaskulär ohälsa 3 sp, går under vårterminen(Bör föregås av VÅV14BV01)
13. VÅV14FI01 Finska 3 sp, går under vårterminen
14. VÅV14BV02 Anatomi och fysiologi 2, 3 sp, går under vårterminen, borde gå VÅV14BV01 innan man går denna kursDu kan läsa mer om studier inom öppna yh samt ledstudier här: https://www.novia.fi/utbildning/oppna-yrkeshogskolan/

Kursavgift

Öppna YH-leden kostar 200 euro per läsår. OBS UNDANTAG! andra stadiets ledstuderande studerar gratis I avgiften ingår registrering, undervisning och tentamen. Eventuella extra kostnader kan tillkomma som berör kopiering eller extra studiematerial. Omfattningen på studierna är inte begränsad. Om du av någon orsak avbryter dina studier vid årsskiftet bör du meddela detta i god tid. Fakturerade och betalda avgifter återbetalas inte. Väljer du att förlänga din studietid med ett år, så betalar du samma avgift för det andra året.

Kursspråk

Svenska

Tidpunkt

HT 01.08.2019 - 31.12.2019
VT 01.01.2020 - 31.07.2020