Öppna YH-leden, Socionom (YH), Vasa

Kursavgift

Öppna YH-leden kostar 200 euro per läsår. OBS UNDANTAG! andra stadiets ledstuderande studerar gratis I avgiften ingår registrering, undervisning och tentamen. Eventuella extra kostnader kan tillkomma som berör kopiering eller extra studiematerial. Omfattningen på studierna är inte begränsad.

Dethär är Öppna YH-leden inom utbildningen för Socionom YH vid social- och hälsovårdsområdet i Vasa.
Som ledstuderande deltar du i den dagliga undervisningen i enlighet med det schema som föreligger för utbildningen.

Efter att du avlagt dessa 30 sp har du möjlighet att söka in via separat ansökan i augusti 2020.
OBS, denna utbildning kräver ett lämplighetstest som görs före första kursen inleds.

Dessa kurser ingår i läroplanen:

Introduktion till högskolestudier 3 sp
Socialvård 4 sp
Branschkännedom 2 sp
Svenska 3 sp
Klientarbete 5 sp
Utvecklingspsykologi 3 sp
Småbarnspedagogik 3 sp
Socialpolitik 5 sp
Förebyggande socialt arbete 3 sp


Du kan läsa mer om studier inom öppna yh samt ledstudier här på föregående sida på Novia.fi

Kursavgift

Öppna YH-leden kostar 200 euro per läsår. OBS UNDANTAG! andra stadiets ledstuderande studerar gratis I avgiften ingår registrering, undervisning och tentamen. Eventuella extra kostnader kan tillkomma som berör kopiering eller extra studiematerial. Omfattningen på studierna är inte begränsad.

Kursspråk

Svenska

Tidpunkt

HT 01.08.2019 - 31.12.2019
VT 01.01.2020 - 31.07.2020