Öppna YH-leden, Tradenom (YH), Jakobstad

Kursavgift

Öppna YH-leden kostar 200 euro per läsår. OBS UNDANTAG! andra stadiets ledstuderande studerar gratis I avgiften ingår registrering, undervisning och tentamen. Eventuella extra kostnader kan tillkomma som berör kopiering eller extra studiematerial. Omfattningen på studierna är inte begränsad.

Dethär är Öppna YH-leden inom utbildningen för Tradenom YH, Jakobstad.
Som ledstuderande deltar du i den dagliga undervisningen i enlighet med det schema som föreligger för utbildningen.

Efter att du avlagt dessa 30 sp har du möjlighet att söka in via separat ansökan i augusti 2020.

Inom ramen för dessa ledstudier bör du avlägga kurser enligt följande:
12 sp grundstudier
18 sp yrkesstudier
Dessa kurser väljs från Läroplanen för utbildningen Tradenom YH

OBS! Du som inleder dina ledstudier i Jakobstad bör komma ihåg att det inte finns några garantier för att utbildningen startas flere år i Jakobstad.
Det betyder att du i något skede kan hänvisas till Vasa för ev. fortsatta studier.

Kursavgift

Öppna YH-leden kostar 200 euro per läsår. OBS UNDANTAG! andra stadiets ledstuderande studerar gratis I avgiften ingår registrering, undervisning och tentamen. Eventuella extra kostnader kan tillkomma som berör kopiering eller extra studiematerial. Omfattningen på studierna är inte begränsad.

Kursspråk

Svenska

Tidpunkt

HT 01.08.2019 - 31.12.2019
VT 01.01.2020 - 31.07.2020