Öppna YH-leden, Sjukskötare (YH), Åbo

Kursavgift

Öppna YH-leden kostar 200 euro per läsår. OBS UNDANTAG! andra stadiets ledstuderande studerar gratis I avgiften ingår registrering, undervisning och tentamen. Eventuella extra kostnader kan tillkomma som berör kopiering eller extra studiematerial. Omfattningen på studierna är inte begränsad. Om du av någon orsak avbryter dina studier vid årsskiftet bör du meddela detta i god tid. Fakturerade och betalda avgifter återbetalas inte. Väljer du att förlänga din studietid med ett år, så betalar du samma avgift för det andra året.

Dethär är Öppna YH-leden inom utbildningen för Sjukskötare YH, dagstudier, vid social- och hälsovårdsområdet i Åbo
Som ledstuderande deltar du i den dagliga undervisningen och har ett schema du följer som i slutändan kan ge dig 30 sp, förutsatt att du har tid att satsa på studierna.

Dessa kurser ingår i läroplanen för ledstudier, 30 sp.

höstens kurser:
lntroduktion till yrkeshögskolestudier, 3 sp
Svenska, 3 sp
IT och projektmetodik, 3 sp
Det mångprofessionella yrkesområdet, 3 sp
Professionell kommunikation, 3 sp
Människans hälsa, funktionsöfrmåga och utveckling, 5 sp
Introduktion tillvårdvetenskap och vårdarbete, 5 sp
Vårdhygien, 3 sp
Kurser på våren:
Service och lagstiftning inom social- och hälsovårdsområdet, 3 spKursavgift

Öppna YH-leden kostar 200 euro per läsår. OBS UNDANTAG! andra stadiets ledstuderande studerar gratis I avgiften ingår registrering, undervisning och tentamen. Eventuella extra kostnader kan tillkomma som berör kopiering eller extra studiematerial. Omfattningen på studierna är inte begränsad. Om du av någon orsak avbryter dina studier vid årsskiftet bör du meddela detta i god tid. Fakturerade och betalda avgifter återbetalas inte. Väljer du att förlänga din studietid med ett år, så betalar du samma avgift för det andra året.

Kursspråk

Svenska

Tidpunkt

HT 01.08.2019 - 31.12.2019
VT 01.01.2020 - 31.07.2020