Öppna YH-leden, Socionom (YH), Åbo

Kursavgift

Öppna YH-leden kostar 200 euro per läsår. OBS UNDANTAG! andra stadiets ledstuderande studerar gratis I avgiften ingår registrering, undervisning och tentamen. Eventuella extra kostnader kan tillkomma som berör kopiering eller extra studiematerial. Omfattningen på studierna är inte begränsad.

Dethär är Öppna YH-leden inom utbildningen för Socionom YH, dagstudier, inom social- och hälsovårdsområdet i Åbo
Som ledstuderande deltar du i den dagliga undervisningen i enlighet med det schema som föreligger för utbildningen.

Efter att du avlagt dessa 30 sp har du möjlighet att söka in via separat ansökan i augusti 2020.

Dessa kurser ingår i läroplanen för 30 sp leden och bör avläggas:

CA15IN01 Introduktion till yrkeshögskolestudier 3 sp
USOÅ15SP01 Det mångprofessionella yrkesområdet 3 sp
USOÅ15SP02 It och projektmetodik 3 sp
USOÅ15SP03 Grunder i socialpolitik 5 sp
USOÅ15SP07 Grunder i socialt arbete 5 sp
USOÅ15SP04 Grunder i sociologi 5 sp
USOÅ15SP05 Service och lagstiftning inom social- och hälsovård 3 sp
YH10SV01 Svenska 3 spKursavgift

Öppna YH-leden kostar 200 euro per läsår. OBS UNDANTAG! andra stadiets ledstuderande studerar gratis I avgiften ingår registrering, undervisning och tentamen. Eventuella extra kostnader kan tillkomma som berör kopiering eller extra studiematerial. Omfattningen på studierna är inte begränsad.

Kursspråk

Svenska

Tidpunkt

HT 01.08.2019 - 31.12.2019
VT 01.01.2020 - 31.07.2020