Öppna YH-leden, Ingenjör (YH), Byggnads- och samhällsteknik, Raseborg

Kursavgift

Öppna YH-leden kostar 200 euro per läsår. OBS UNDANTAG! andra stadiets ledstuderande studerar gratis I avgiften ingår registrering, undervisning och tentamen. Eventuella extra kostnader kan tillkomma som berör kopiering eller extra studiematerial. Omfattningen på studierna är inte begränsad.

Dethär är Öppna YH-leden inom utbildningen för Ingenjör YH,
Byggnads- och samhällsteknik, Raseborg
Som ledstuderande deltar du i den dagliga undervisningen i enlighet med det schema som föreligger för utbildningen.

Efter att du avlagt dessa 30 sp har du möjlighet att söka in via separat ansökan i augusti 2020.

Inom ramen för ledstudierna bör du avlägga kurser enligt följande:

15 sp grundstudier:
3 sp Introduktion till högskolestudier
3 sp IKT
3 sp Funktioner och ekvationer 1
3 sp Geometri och vektorer
3 sp Funktioner och ekvationer 2

och

15 sp yrkesstudier:
6 sp Konstruktionsmaterial och –teknik
3 sp Grunder i arbetarskydd och byggjuridik
3 sp Konstruktionsplaneringens grunder
3 sp Grunder i fysik för byggbranschen

Kursavgift

Öppna YH-leden kostar 200 euro per läsår. OBS UNDANTAG! andra stadiets ledstuderande studerar gratis I avgiften ingår registrering, undervisning och tentamen. Eventuella extra kostnader kan tillkomma som berör kopiering eller extra studiematerial. Omfattningen på studierna är inte begränsad.

Kursspråk

Svenska

Tidpunkt

HT 01.08.2019 - 31.12.2019
VT 01.01.2020 - 31.07.2020