ÖPPNA YH: Kurs 2 inom Ledarskap:Ekonomisk styrning och uppföljning, 5 sp

Kursavgift

15 euro per studiepoäng, 75 euro max om du tar andra kurser under samma termin inom Öppna YH

Vi inleder med en närvarodag den 21.11 kl. 8.30- ca 12.30
Efter det är allt virtuellt.


Anmälning senast 7.11.19

Kursavgift

15 euro per studiepoäng, 75 euro max om du tar andra kurser under samma termin inom Öppna YH

Kursspråk

Svenska

Lärare

Åsa Nyberg-Sundqvist

Tidpunkt

21.11.2019 - 31.12.2019

Plats

Novia - Campus Vasa, Alere - Wolffskavägen 31
Wolffskavägen 31, 65200 Vasa