Sakkunnig inom palliativ vård, 30 sp


Specialiseringsutbildningen är avsedd för personer med yrkeshögskole- eller institutexamen inom social- och hälsovård och som arbetar inom området.
Specialiseringsutbildningen genomförs som en flerformsutbildning med både när- och virtuella studier. Studierna planeras och genomförs tillsammans med arbetslivet.

Utbildningen pågår under tiden 27.1.2020-30.4.2021. Närstudietillfällena meddelas i ett senare skede.

Plats: Vasa, Campus Vasa, Alere, Wolffskavägen 31.

Utbildningen sker i samarbete med andra yrkeshögskolor.

Ansökningstiden är 1.9-30.9.2019. Anmälningslänken öppnas 1.9.2019.

Antagningsresultaten meddelas 30.10.2019.

Förfrågningar: Fortbildningsplanerare Camilla Pitkänen, camilla.pitkanen@novia.fi, tfn +358504784679

Kursspråk

Svenska

Tidpunkt

HT 27.01.2020 - 31.12.2020
VT 01.01.2021 - 30.04.2021

Kursavgift

1500 euro ( 0 moms) . Efter att utbildningsplatsen har tagits emot debiteras halva deltagaravgiften (50%) om platsen avbokas eller om deltagaren inte deltar i kursen.

Plats

NOVIA - VASA
00000 Vasa