Specialiseringsutbildning i klient- och servicehandledning, 30 sp

Specialiseringsutbildningen i klient- och servicehandledning breddar och fördjupar yrkeskunskapen inom social och hälsovårdssektorn genom att de som avlagt utbildningen har en stark yrkeskunskap inom klientarbetet för klient- och servicehandledning, utveckling av service och servicekedjor samt uppbyggnaden av serviceinnovationer. En person som genomgått specialiseringsutbildningen i klient- och servicehandledning kan arbeta med krävande uppgifter inom samordning av servicehandledning och service bland annat som servicehandledare och case manager.

Specialiseringsutbildningen i klient- och servicehandledning har planerats gemensamt av tjugoen yrkeshögskolor.  Yrkeshögskolorna samarbetar också i genomförandet av specialiseringsutbildningen. Utbildningens finskspråkiga namn är Asiakas- ja palveluohjauksen erikoistumiskoulutus. Yrkeshögskolan Novia samarbetar med Vaasan ammattikorkeakoulu och Turun ammattikorkeakoulu vid genomförandet av specialiseringsutbildningen.

Utbildningens målgrupp
Specialiseringsutbildningen i klient- och servicehandledning är avsedd för personer som avlagt högskoleutbildning inom social- och hälsovårdssektorn eller personer som tidigare avlagt en examen på institutnivå som motsvarar en examen inom yrkesutbildning på högre nivå.

Utbildningen inleds den 16 januari 2020 och slutar i november–december 2020. Utbildningen omfattar en till två närstudiedagar per månad.

Närstudietillfällen:

·        16-17.1.2020

·        12-13.3.2020

·        7-8.5.2020

·        3-4.9.2020

·        15-16.10.2020.

·        26.11.2020

 

Ort: Vasa och Åbo.


Pris

Genomförandet av specialiseringsutbildningen år 2020 är kostnadsfritt tack vare ett bidrag som har beviljats av undervisnings- och kulturministeriet. Utbildningar som ordnas senare har deltagaravgift.


Ansökan

Ansökan till specialiseringsutbildningen inleds hösten 2019.

Ansökan inleds den 1 oktober 2019

Ansökningstid:

·         Ansökningstid 1–31.10.2019

·         De som antagits meddelas senast den 15 november 2019, välkomstbrev och förhandsuppgift skickas ut v 51.

·         Den som antagits ska bekräfta att han eller hon tar emot platsen senast den 3.1

 

Kursspråk

Svenska

Tidpunkt

16.01.2020 - 26.11.2020

Torsdag 09:00-16:00
Fredag 09:00-16:00

Lektioner: 103  (11 ggr)

Visa alla tidpunkter

Kursavgift

Genomförandet av specialiseringsutbildningen år 2020 är kostnadsfritt tack vare ett bidrag som har beviljats av undervisnings- och kulturministeriet. Utbildningar som ordnas senare har deltagaravgift.