Specialiseringsutbildning i klient- och servicehandledning, 30 sp

Kursavgift

Genomförandet av specialiseringsutbildningen år 2020 är kostnadsfritt tack vare ett bidrag som har beviljats av undervisnings- och kulturministeriet. Utbildningar som ordnas senare har deltagaravgift.

Specialiseringsutbildningen i klient- och servicehandledning breddar och fördjupar yrkeskunskapen inom social och hälsovårdssektorn genom att de som avlagt utbildningen har en stark yrkeskunskap inom klientarbetet för klient- och servicehandledning, utveckling av service och servicekedjor samt uppbyggnaden av serviceinnovationer. En person som genomgått specialiseringsutbildningen i klient- och servicehandledning kan arbeta med krävande uppgifter inom samordning av servicehandledning och service bland annat som servicehandledare och case manager.

Specialiseringsutbildningen i klient- och servicehandledning har planerats gemensamt av tjugoen yrkeshögskolor.  Yrkeshögskolorna samarbetar också i genomförandet av specialiseringsutbildningen. Utbildningens finskspråkiga namn är Asiakas- ja palveluohjauksen erikoistumiskoulutus. Yrkeshögskolan Novia samarbetar med Vaasan ammattikorkeakoulu och Turun ammattikorkeakoulu vid genomförandet av specialiseringsutbildningen.

Utbildningens målgrupp
Specialiseringsutbildningen i klient- och servicehandledning är avsedd för personer som avlagt högskoleutbildning inom social- och hälsovårdssektorn eller personer som tidigare avlagt en examen på institutnivå som motsvarar en examen inom yrkesutbildning på högre nivå.

Utbildningen inleds den 16 januari 2020 och slutar i november–december 2020. Utbildningen omfattar en till två närstudiedagar per månad.

Närstudietillfällen:

·        16-17.1.2020

·        12-13.3.2020

·        7-8.5.2020

·        3-4.9.2020

·        15-16.10.2020.

·        26.11.2020

 

Ort: Vasa och Åbo.


Pris

Genomförandet av specialiseringsutbildningen år 2020 är kostnadsfritt tack vare ett bidrag som har beviljats av undervisnings- och kulturministeriet. Utbildningar som ordnas senare har deltagaravgift.


Ansökan

Ansökan till specialiseringsutbildningen inleds hösten 2019.

Ansökan inleds den 1 oktober 2019

Ansökningstid:

·         Ansökningstid 1–31.10.2019

·         De som antagits meddelas senast den 15 november 2019, välkomstbrev och förhandsuppgift skickas ut v 51.

·         Den som antagits ska bekräfta att han eller hon tar emot platsen senast den 3.1

 

Kursavgift

Genomförandet av specialiseringsutbildningen år 2020 är kostnadsfritt tack vare ett bidrag som har beviljats av undervisnings- och kulturministeriet. Utbildningar som ordnas senare har deltagaravgift.

Kursspråk

Svenska

Tidpunkt

16.01.2020 - 26.11.2020

Torsdag 09:00-16:00
Fredag 09:00-16:00

Lektioner: 103  (11 ggr)

Visa alla tidpunkter