Etappvis till sjukskötare våren 2020

Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi och Yrkeshögskolan Novia erbjuder tillsammans med vårdprogrammet i Vasa kurser, som ingår i sjukskötarnas läroplan, som öppen yrkeshögskolekurser i Vasa. Du blir inskriven som bistuderande vid Öppna YH. 

 

Kurserna genomförs som flerformsstudier med ca två till tre obligatoriska närvarodagar per månad, resterande undervisning sker i form av självstudier och workshops på Moodle.

 

För att erhålla sjukskötarexamen krävs att du i något skede ansöker, i samband med gemensam ansökning till utbildningen.   

Målsättningen är att samla studiepoäng i egen takt.

Förkunskaper:  Utbildningen riktar sig till personer med en yrkesexamen på andra stadiet.

 

Nya deltagare ryms med.

Plats: Alere, Wolffskavägen 31, Vasa

Vi inleder vårterminen 10.1 kl 12-13 för nya och 13-16 med tent i Vårdprocessen för de som gått höstterminen.

Anmälningssystemet öppnas 1.12-3.1.20 för nya deltagare, de som gått höstterminen har anmält sig här tidigare till vårens kurser.

VÅREN 2020

-          VÅV14KV05 Geriatrisk och palliativ vård, 3 sp. Start 6.4 kl 8.30-11.45 klass E132, 14.4 kl. 9-16 klass E132 samt

            tent 5.5.kl 9-12 klass A404

-          VÅV18HV01 Folkhälsoarbete, 3 sp. Närvarodag: 24.1. kl 9-16 samt slutseminarium 16.4 kl. 10-16 klass E132

-          VÅV14BV04 Immunlogi och patolog, 3 sp. Närvarodagar: 12.2, 4.3 , 1.4 och kl 10-16 alla tre dagar. Tent 6.4 kl 14-30-16

-          VÅV14BV02 Människans fysiologi och anatomi 2, 3 sp. Start 16.3 och andra närvarodagen 31.3. Tent 28.4 kl 9-12

 

Kursspråk

Svenska

Tidpunkt

10.01.2020 - 31.07.2020

Fredag 12:00-13:00

Lektioner: 1  (1 ggr)

Kursavgift

100 euro per termin eller 15 euro per studiepoäng

Plats

NOVIA - VASA
00000 Vasa