Självledarskap 5 sp inom Ledarskap social- och hälsovård/Öppna YH

Kursavgift

15 sp per sp eller max 100 euro per termin samt materialkostnader på ca 30 euro tillkommer OBS! Materialkostander tillkommer.

Självledarskap 5 sp
Kompetenser:
Lär känna Claes Janssens teori Förändringens Fyra Rum (även kallad Fyrarummaren och kan tillämpa den i arbetet som ledare
Blir medveten om de egna preferenserna och den egna Fyrarummaren
Får verktyg att analysera och utveckla det egna ledarskapet och synliggöra eventuella utvecklingsbehov
Kan utveckla det egna självledarskapet, vågar utmana sina egna föreställningar och sätta upp mål för verksamheten

Innehåll:
- utvecklingsverktyget Förändringens Fyra Rum, Personlig Dialektik
- Självledarskap och coaching
- Värderingar, motivation och drivkrafter
- Självutveckling och självkännedom
- Hemuppgifter och ett närstudietillfälle (närvaro rekommenderas)

 

Utbildare: Anita Andsten, Arbetshandledare och organisationskonsult, PM, socialpsykolog

Datum:
  28.1.2020 kl.9-16
Obligatorisk närvaro i Vasa
Plats: Campus Alere, klass C121

Pris: Materialkostnad tillkommer på cirka 30 euro samt 15 euro per sp eller max 100 euro för en termin inom Öppna YH

Kursavgift

15 sp per sp eller max 100 euro per termin samt materialkostnader på ca 30 euro tillkommer OBS! Materialkostander tillkommer.

Kursspråk

Svenska

Tidpunkt

28.01.2020 - 28.01.2020

Tisdag 09:00-16:00

Lektioner: 9  (1 ggr)

Plats

NOVIA - VASA
00000 Vasa