Förändringsledarskap och entreprenörskap, 5 sp inom Ledarskap social- och hälsovård/Öppna YH

Lediga platser

Ja

Kursavgift

15 euro per sp eller max 100 euro för en termin

Förändringsledarskap och entreprenörskap 5 sp
Kompetenser:
- Studerande känner teorier om förändringsarbete för att tillämpa och utvärdera dem i
tjänsteutveckling inom välfärdssektorn
- Studerande kan identifiera och beskriva exempel på sociala innovationer och
entreprenörskap i välfärdssektorn samt analysera entreprenörskapets roll i
förändringsarbete med utgångspunkt i teorier om sociala innovationer.
Innehåll:
- Förändringsstrategier
- Medarbetarengagemang
- Kommunikation
- Entreprenörskap och innovation

 

Datum: 27.3.20 kl 9-16

Utbildare: Anna Bertills, kommunikatör, Bertills&Ljung

Kursen genomförs virtuellt och närvarotillfället bandas.

Plats: Alere, Wolffskavägen 31, digirum A305, tredje våningen

Lediga platser

Ja

Kursavgift

15 euro per sp eller max 100 euro för en termin

Kursspråk

Svenska

Tidpunkt

27.03.2020 - 27.03.2020

Fredag 09:00-16:00

Plats

NOVIA - Vasa/Virtuell
00000 Vasa/Virtuell