Fördjupad vaccinationskunskap ( 1 sp) - fortbildning

Lediga platser

Ja

Kursavgift

Pris: 160 euro + 24 % moms

Virtuell kurs.

I den fördjupade kursen sätter du dig in i etik, säkerhet och effektivitet när det gäller vaccinationer. Du lär dig vad du måste beakta när du vaccinerar personer i olika grupper. Du får färdigheter i vaccinationsplanering och vaccination av gravida kvinnor, invandrare och resenärer och du får också handledningsfärdigheter. Du lär dig också hur du bemöter personer som ifrågasätter vaccination.

- att utvecklas som vaccinatör

- fördjupad kunskap om vaccinationer

- handledning och rådgivning som anknyter till vaccinationer

 

Kurser i vaccinationskunskap är avsedda för alla. Den fördjupade kursen i vaccinationskunskap riktar sig till blivande hälsovårdare och andra som behöver tilläggsstudier. Kursen lämpar sig också för fortbildning av sådan hälso- och sjukvårdspersonal som redan är i yrkeslivet.

 

Den nationella kursens struktur:

Grunderna i vaccinationskunskap 2 sp

Fördjupad vaccinationskunskap 1 sp

Tentamina som mäter kunskaperna

 

Virtuell kurs + portfolio.  Kursen öppnas  10.2 och avslutas 30.4.

Lektor: Marie Hjortell, YH Novia, Vasa

Sista anmälningsdag: Vi förlängde anmälningstiden till 6.2.20. Kursstart 10.2 ifall tillräckligt med anmälningar inkommer.

 

Pris: 160 euro + 24 % moms

 

 

 

 

Lediga platser

Ja

Kursavgift

Pris: 160 euro + 24 % moms

Kursspråk

Svenska

Tidpunkt

10.02.2020 - 31.05.2020