Fördjupad vaccinationskunskap ( 1 sp) - fortbildning

Virtuell kurs.

I den fördjupade kursen sätter du dig in i etik, säkerhet och effektivitet när det gäller vaccinationer. Du lär dig vad du måste beakta när du vaccinerar personer i olika grupper. Du får färdigheter i vaccinationsplanering och vaccination av gravida kvinnor, invandrare och resenärer och du får också handledningsfärdigheter. Du lär dig också hur du bemöter personer som ifrågasätter vaccination.

- att utvecklas som vaccinatör

- fördjupad kunskap om vaccinationer

- handledning och rådgivning som anknyter till vaccinationer

 

Kurser i vaccinationskunskap är avsedda för alla. Den fördjupade kursen i vaccinationskunskap riktar sig till blivande hälsovårdare och andra som behöver tilläggsstudier. Kursen lämpar sig också för fortbildning av sådan hälso- och sjukvårdspersonal som redan är i yrkeslivet.

 

Den nationella kursens struktur:

Grunderna i vaccinationskunskap 2 sp

Fördjupad vaccinationskunskap 1 sp

Tentamina som mäter kunskaperna

 

Virtuell kurs + portfolio.  Kursen öppnas  10.2 kl 8 och avslutas 30.4. Kursen kommer att starta som planerat den 10.2 kl. 8

Lektor: Marie Hjortell, YH Novia, Vasa

 

Sista anmälningsdag: 6.2 men vi håller anmälningarna öppna till 10.2 kl 23.59 ifall någon ännu glömt att anmäla sig. 

 

Pris: 160 euro + 24 % moms

 

OBS PGA CORONAPANDEMIN SÅ HAR VI BESLUTAT ATT NI KAN DELTA I KURSEN SOM PÅBÖRJADES VÅREN 2020 ENLIGT TVÅ TIDTABELLER: ni väljer själva vilken tidtabell ni följer 

Tidtabell 1 Inlämning av portfolio samt tentamen Våren 2020

Deadline för inlämnande av portfolio är  18.5. 2020 Kursansvarig läser igenom och godkänner portfolio och ger sedan tentnyckel då portfolion är godkänd så att man kan göra den virtuella tentamen då den är öppen

Den virtuella tentamen är öppen 29.5-10.6 2020

Tidtabell 2  Inlämning av portfolio samt tentamen Hösten 2020 ( pga. arbetsbelastning under coronapandemi våren 2020)

Deadline för inlämnande av portfolio är 9.10 2020 Kursansvarig läser igenom och godkänner portfolio och ger sedan tentnyckel  då portfolion är godkänd så att man kan göra den virtuella tentamen då den är öppen

Den virtuella tentamen är öppen 19.10-28.10 2020

 

 

 

 

Kursspråk

Svenska

Tidpunkt

10.02.2020 - 30.11.2020

Kursavgift

Pris: 160 euro + 24 % moms ( 198, 40, moms 24 % = 38,40) Faktureringsunderlag för 16 deltagare skickad via epost till Marika Råbacka den 4.5.20.