Specialisering Mental och missbruk, 30 sp med start hösten 2022

INHIBERAD START HÖSTEN 2021, FRAMSKJUTS TILL HÖSTEN 2022.

Specialiseringsutbildningen är till för dig som vill stärka din kunskap inom mental- och missbrukarvård. Tvåspråkig utbildning

Utbildningen är avsedd för personer som avlagt högskoleexamen inom social- och hälsovårdsområdet eller examen på institutnivå som föregår YH-examina.

Utbildningen motsvarar nivå EQF/NQF 6.


TId: Ingen start hösten 2021 utan utbildningen flyttas fram till hösten 2022  

Anmälningssystemet öppnas igen våren 2022.

Tidigare anmälningar är i kraft om inte annat meddelats.

Utbildningen sker i samarbete med följande yrkeshögskolor:
Diakonia, Satakunnan ammattikorkeakoulu, Tampereen ammattikorkeakoulu, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Oulun ammattikorkeakoulu och Vaasan ammattikorkeakoulu och Yrkeshögskolan Novia.

Flerformsstudier med 2-4 närvarodagar per månad under två terminer

 

Pris 1500 euro ( moms 0 %)

Efter att utbildningsplatsen har tagits emot debiteras halva deltagaravgiften (50%) om platsen avbokas eller om deltagaren inte deltar i kursen.

 

Videolänk:

https://www.facebook.com/NoviaUAS/videos/898505530726443

 

 

Förfrågningar:

Fortbildningsplanerare Camilla Pitkänen, camilla.pitkanen(at)novia.fi  tfn +358504784679

Kursspråk

Svenska

Tidpunkt

INGEN START HÖSTEN 2021 - 10.09.2021

Kursavgift

1500 euro ( obs! 0 moms). Efter att utbildningsplatsen har tagits emot debiteras halva deltagaravgiften (50%) om platsen avbokas eller om deltagaren inte deltar i kursen.

Plats

NOVIA - VASA
00000 Vasa