Specialisering Mental och missbruk, 30 sp med start våren 2021

Specialiseringsutbildningen är till för dig som vill stärka din kunskap inom mental- och missbrukarvård. Tvåspråkig utbildning

Utbildningen är avsedd för personer som avlagt högskoleexamen inom social- och hälsovårdsområdet eller examen på institutnivå som föregår YH-examina.


TId: 14.1.2021-10.12.2021.

Ny anmälningstid öppnas 2.11.2020. 

Tidigare anmälningar är i kraft om inte annat meddelats.

Utbildningen sker i samarbete med följande yrkeshögskolor:
Diakonia, Satakunnan ammattikorkeakoulu, Tampereen ammattikorkeakoulu, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Oulun ammattikorkeakoulu och Vaasan ammattikorkeakoulu och Yrkeshögskolan Novia.

Flerformsstudier med 2-4 närvarodagar per månad under två terminer

 

Pris 1500 euro ( moms 0 %)

Efter att utbildningsplatsen har tagits emot debiteras halva deltagaravgiften (50%) om platsen avbokas eller om deltagaren inte deltar i kursen.

 

 Gå in och titta på länken:

 https://www.facebook.com/NoviaUAS/videos/3401271866629705/

 

 

Förfrågningar:

Fortbildningsplanerare Camilla Pitkänen, camilla.pitkanen@novia.fi, tfn +358504784679

Lediga platser

Ja

Kursspråk

Svenska

Tidpunkt

01.01.2021 - 31.12.2021

Kursavgift

1500 euro ( obs! 0 moms). Efter att utbildningsplatsen har tagits emot debiteras halva deltagaravgiften (50%) om platsen avbokas eller om deltagaren inte deltar i kursen.

Bilagor

Flyers

Plats

NOVIA - VASA
00000 Vasa