FÖDA UTAN RÄDSLA – en inspirationsföreläsning med Susanna Heli

Kursavgift

15 euro + 24 % moms

Välkommen till en inspirerande kväll för att lära dig mer om hur känslor och födandet är sammankopplade. Föda utan
rädsla (FUR)-metoden handlar om hur det är möjligt att föda i trygghet och att med hjälp av fysiologin aktivera
kroppens fantastiska inneboende förmåga att föda. Metoden grundar sig på fördjupad kunskap om andningsfysiologi,
stressfysiologi, lugn och ro-systemet samt den vetenskapliga evidens som finns kring betydelsen av stöd. Metoden är
unik i sitt slag och fokuserar på förlossningshälsa och hur födandets fysiologi är kopplad till känslan trygghet och
hormonet oxytocin.


Metoden ger inte bara den teoretiska kunskapen om varför rädsla och stress kan påverka förlossningen negativt, utan
också fyra konkreta verktyg: Andning, avspänning, rösten och tankens kraft samt träning för partnern/stödpersonen i
att bli ett bättre stöd under förlossningen.
FUR har fått en stor spridning i Sverige under de senaste tio åren, både bland blivande föräldrar men också inom
förlossningsvården. Under kvällen kommer Susanna att gå igenom teori, grundprinciperna för stöd samt hur verktygen
kan användas under värkarna. Förbered dig på en kväll med praktiska moment och övningar och en skön dos oxytocin.
Föreläsningen är riktad till Folkhälsans frivilliga doulor och familjecaféledare, barnmorske- och hälsovårdarstuderande
samt till yrkesverksamma barnmorskor. Varmt välkommen!


Föreläsare
Susanna Heli är doula och fysioterapeut med graviditet och förlossning som specialitet samt skapare av metoden och
författare av böckerna ”Föda utan rädsla” (Confident Birth) och "Trygg förlossning". Susanna är en omtyckt föreläsare
och undervisar tillsammans med FUR-barnmorskor i Sveriges barnmorskeutbildningar och fortbildar                                  förlossningspersonal och personal inom mödrahälsovården samt Auroraverksamheter.

 

Datum: 29.1.20 kl. 17.00 - 20.30

 

Pris: 15 euro + 24 % moms

Plats: Vasa, Wolffskavägen 31, Alere, stora auditoriet Florence, gå in via huvudingången och in i aulan, auditoriet strax till höger.


Anmälan
Yrkesverksamma barnmorskor anmäler sig till ann-sofi.storbjork@novia.fi, /044-5123201
Anmälan senast 17.1.2020.

Kursavgift

15 euro + 24 % moms

Kursspråk

Svenska

Tidpunkt

29.01.2020 - 29.01.2020

Onsdag 17:00-20:30

Lektioner: 5  (1 ggr)

Plats

Novia - Campus Vasa, Alere - *Wolffskavägen 31
Wolffskavägen 31, 65200 Vasa