Öppna Yh: Förberedande kurs för elbehörighet 1 eller 2, (3 sp)

Kursavgift

Öppna YH avgift 45€. För studiematerial, kopiering och för deltagande i officiell elsäkerhetsexamen tillkommer avgifter.

 Tack för alla anmälningar! På grund av de rådande omständighetr vi har med Corona viruset så kommer kursen att skjutas fram till hösten. Vi kommer att kontakta alla anmälda samt öppna upp för nya anmälningar på höstkanten. 

Anmälan till kursen öppnas 1.1.2020

Kursens mål är avläggande av elsäkerhetsexamen 1 eller 2 (officiellt examenstillfälle ingår inte i kursen).

Kompetenser:
Kursen erbjuder lärandet av kunskaper för att avlägga Elsäkerhetsexamen S1 eller S2.

Förkunskapskrav:
Examen enligt Elsäkerhetslagen (1135/2016: 68 §) med studieinnehåll beskrivet i Statsrådets förordning 1435/2016 och 804/2019. Exempelvis grundexamen inom elbranschen, högskolestuderande eller högskoleexamen med minst motsvarande studieprestationer inom elteknik.

Övriga antagningskriterier och prioritering vid antagning:
Deltagarna antas i anmälningsordning.

Material som bör skaffas inför kursen:
Publikationerna som ingår i behörighetskravet för respektive behörighetsklass. Se t.ex:
https://tukes.fi/sv/e-tjanster/anmal-dig-till-en-examen-eller-en-tent/elsakerhetsexamina

Innehåll och arbetsformer:
Tolkning av innehållet avgränsat i Tukes anvisning S10; genomgång av innehåll och strukturell uppbyggnad av lagar, förordningar, standarder och övriga tillhörande publikationer.
I kursarbetet betonas tolkningen och lösningen av räkneuppgifter.
I kursen ingår lösning av ett eller flera exempelprov.
Kurstillfällena följs av obligatoriska distansuppgifter. 

 Examinationsformer och bedömningskriterier:
GK/UK baserat på prestationer och närvaro.

Kursplats: YH Novia, Raseborgsvägen 9, 10600 Ekenäs

Lärare för kursen: Niklas Rosenblad

Kontaktperson:
Kim Roos, kim.roos@novia.fi, tfn: 044 762 3770

Kursavgift

Öppna YH avgift 45€. För studiematerial, kopiering och för deltagande i officiell elsäkerhetsexamen tillkommer avgifter.

Kursspråk

Svenska

Tidpunkt

25.03.2020 - 22.04.2020