Öppna Yh: Förberedande kurs för elbehörighet 1 eller 2, (3 sp)

Lediga platser

Ja

Kursavgift

Öppna YH avgift 45€. För studiematerial, kopiering och för deltagande i officiell elsäkerhetsexamen tillkommer avgifter.

Anmälan till kursen öppnas 1.1.2020

Kursens mål är avläggande av elsäkerhetsexamen 1 eller 2 (officiellt examenstillfälle ingår inte i kursen).

Kompetenser:
Kursen erbjuder lärandet av kunskaper för att avlägga Elsäkerhetsexamen S1 eller S2.

Förkunskapskrav:
Examen enligt Elsäkerhetslagen (1135/2016: 68 §) med studieinnehåll beskrivet i Statsrådets förordning 1435/2016 och 804/2019. Exempelvis grundexamen inom elbranschen, högskolestuderande eller högskoleexamen med minst motsvarande studieprestationer inom elteknik.

Övriga antagningskriterier och prioritering vid antagning:
Deltagarna antas i anmälningsordning.

Material som bör skaffas inför kursen:
Publikationerna som ingår i behörighetskravet för respektive behörighetsklass. Se t.ex:
https://tukes.fi/sv/e-tjanster/anmal-dig-till-en-examen-eller-en-tent/elsakerhetsexamina

Innehåll och arbetsformer:
Tolkning av innehållet avgränsat i Tukes anvisning S10; genomgång av innehåll och strukturell uppbyggnad av lagar, förordningar, standarder och övriga tillhörande publikationer.
I kursarbetet betonas tolkningen och lösningen av räkneuppgifter.
I kursen ingår lösning av ett eller flera exempelprov.
Kurstillfällena följs av obligatoriska distansuppgifter. 

 Examinationsformer och bedömningskriterier:
GK/UK baserat på prestationer och närvaro.

Kursplats: YH Novia, Raseborgsvägen 9, 10600 Ekenäs

Lärare för kursen: Niklas Rosenblad

Kontaktperson:
Kim Roos, kim.roos@novia.fi, tfn: 044 762 3770

Lediga platser

Ja

Kursavgift

Öppna YH avgift 45€. För studiematerial, kopiering och för deltagande i officiell elsäkerhetsexamen tillkommer avgifter.

Kursspråk

Svenska

Tidpunkt

25.03.2020 - 22.04.2020