Öppna YH: Omsorg om personer med olika hälsohinder, 5 sp

Kursavgift

75,00 €

 VAL19HF Valfria studier inom Hälsa och Välfärd 2019-2020 - endast öppna yh studerande anmäler sig via denna länk

 

Undervisningsmetoder:
- Föreläsningar
- Övningar
- Självstudier
- Inlärningsportfolio

Tid och plats:
12.2-20.3.2020, Henriksgatan 7, Åbo. 

Föreläsningar (närstudier) enligt följande:
12.2 kl. 13-17; 19.2 kl 13-17; 21.2 kl.8-12; 25.2 kl. 13-17; 9.3 kl 8-12; 11.3 kl 15.30-19; 20.3 kl 8-12

Inlärningsportfolio: inlämning 30.3.2000.
Föredrag under ett närstudietillfälle. Närmare information på kursens moodle sida.

 
Obligatorisk närvaro under 75 % av föreläsningarna.

Studiematerial och rekommenderad litteratur:
(Förteckningen är under bearbetning)
Edberg, A-K. & Wijk, H.(red) 2019. Omvårdnadens grunder – hälsa och ohälsa. Studentlitteratur: Lund.
Lindqvist, E-L. 2016. Äldres hälsa och livskvalitet. Gleerups: Malmö
Kivelä, S-L. Et al. 2011. Äldre idag. Finlands seniorrörelse
Skog, M. 2016. Kommunikation & demenssjukdom. Ökad förståelse i samtal och möten. Gothia. Fortbildning
Skärsäter, I. 2016. Omvårdnad vid psykisk ohälsa – på grundläggande nivå. Studentlitteratur: Lund.

Nätsidor:
Gängse vårdrekommendationer
Terveysportti
Hälsobyn
Allt om cancer
Olika patientorganisationers nätsidor

 

Kursansvarig: Josephine Åberg, josephine.aberg(a)novia.fi

 

Har du funderingar/problem kring anmälan?

kontakta anita.kronqvist(a)novia.fi

Kursavgift

75,00 €

Kursspråk

Svenska

Tidpunkt

12.02.2020 - 20.03.2020

Plats

NOVIA - ÅBO
00000 Åbo