Sjukskötares förskrivningsrätt, tilläggsutbildning 45 sp

Lediga platser

Ja

Kursavgift

Deltagaravgift: 4900 €/deltagare (ingen moms) Avgiften fakturerars i 5 rater á 980 €. Arbetsgivaren ansvarar resursmässigt och organisatoriskt för den praktik och utvärdering som ingår i utbildningen enligt med F 1089/2010   Annullering: Under ansökningstiden kan ansökan annulleras kostandsfritt. Efter att studieplatsen tagits emot :50 % av utbildningspriset. Annullering efter att utbildningen inletts: 50 % av de återstående betalningsraterna. Betalda avgifter returneras inte.

Utbildningen ger den specialistkompetens som har definierats i statsrådets förordning om utbildning som krävs för att förskriva läkemedel (F1089/2010).
- Läkemedelsbehandlingens etiska och juridiska kunskapsbas i vårdarbetet, 5 sp
- Undersökning av patienten och kliniskt beslutsfattande, 7 sp
- Förverkligande av det kliniska vårdarbetet, 8 sp
- Farmakologi och förskrivning av läkemedel, 12 sp
- Säker läkemedelsvård i patientarbetet, 13 sp

Utöver den elektroniska ansökan bör den sökande sända:
- kopia av betyg
- kopior av arbetsintyg
till adressen: Yrkeshögskolan Novia/Camilla Pitkänen, Wolffskavägen 31, 65200 Vasa

Utbildningstid. Augusti 2020-Oktober 2021

Plats: Campus Vasa, Alere, Wolffskavägen 31, 65 200 Vasa

Urvalsprov: 18.5.2020 kl 12-15 i Vasa ( Wolffskavägen 31)   I urvalsprovet ingår farmakologi och läkemedelsräkning. Urvalslitteraturen finns uppräknad på www.novia.fi 

Sista anmälningsdag är 30.4.2020.

 

Deltagaravgift: 4900 €/deltagare (ingen moms) Avgiften fakturerars i 5 rater á 980 €. Arbetsgivaren ansvarar resursmässigt och organisatoriskt för den praktik och utvärdering som ingår i utbildningen enligt med F 1089/2010

 

Annullering: Under ansökningstiden kan ansökan annulleras kostandsfritt. Efter att studieplatsen tagits emot :50 % av utbildningspriset. Annullering efter att utbildningen inletts: 50 % av de återstående betalningsraterna. Betalda avgifter returneras inte.

Tilläggsinformation:

Till utbildningen kan söka legitimerade sjukskötare eller hälsovårdare och barnmorskor som är legitimerade som eller berättigade att verka som sjukskötare. Därtill krävs att den sökande under de senaste 5 åren utfört arbete inom området under minst 3 år.

Språk: Svenska och finska.

Utbildningen genomförs tillsammans med VAMK och en del expertföreläsningar är på finska. Studerande bör ha goda finska kunskaper för att genomföra utbildningen. 

Förfrågningar: Fortbildningsplanerare Camilla Pitkänen, tel 050-4784679 eller camilla.pitkanen(at)novia.fi

Lediga platser

Ja

Kursavgift

Deltagaravgift: 4900 €/deltagare (ingen moms) Avgiften fakturerars i 5 rater á 980 €. Arbetsgivaren ansvarar resursmässigt och organisatoriskt för den praktik och utvärdering som ingår i utbildningen enligt med F 1089/2010   Annullering: Under ansökningstiden kan ansökan annulleras kostandsfritt. Efter att studieplatsen tagits emot :50 % av utbildningspriset. Annullering efter att utbildningen inletts: 50 % av de återstående betalningsraterna. Betalda avgifter returneras inte.

Kursspråk

Svenska

Tidpunkt

HT 01.08.2020 - 31.12.2020
VT 01.01.2021 - 31.10.2021

Plats

NOVIA - VASA
00000 Vasa