Sjukskötares förskrivningsrätt, tilläggsutbildning, 45 sp

Eventuell start hösten 2021 och anmälningstiden öppnas april-maj 2021

 

Utbildningen ger den specialistkompetens som har definierats i statsrådets förordning om utbildning som krävs för att förskriva läkemedel (F1089/2010).
- Läkemedelsbehandlingens etiska och juridiska kunskapsbas i vårdarbetet, 5 sp
- Undersökning av patienten och kliniskt beslutsfattande, 7 sp
- Förverkligande av det kliniska vårdarbetet, 8 sp
- Farmakologi och förskrivning av läkemedel, 12 sp
- Säker läkemedelsvård i patientarbetet, 13 sp

Utöver den elektroniska ansökan bör den sökande sända:
- kopia av betyg
- kopior av arbetsintyg


till adressen: Yrkeshögskolan Novia/Camilla Pitkänen, Wolffskavägen 31, 65200 VasaPlats: Campus Vasa, Alere, Wolffskavägen 31, 65 200 Vasa

Urvalsprov: Datum meddelas senare. ( Vasa ( Wolffskavägen 31)   I urvalsprovet ingår farmakologi och läkemedelsräkning.

Det går redan nu att fördjupa sig i följande litteratur.

Urvalslitteraturen: 

-          Pelkonen, O. & Ruskoaho, H. et al. (toim. 2019): Lääketieteellinen farmakologia ja toksikologia. 5. uudistettu painos. Duodecim, Karisto Oy, Hämeenlinna. Sidorna 9–130 kan även fås via Terveysportti Duodecims läkemedelsdatabas (lääketietokanta) och Duodecims Läroport (Oppiportti).

-          Koulu, M. & Mervaala, E. (toim. 2018): Farmakologia ja toksikologia, 10. uudistettu painos. Medicina, Kuopio. Sidorna 17–135.Anmälan öppnas april-maj 2021.

 

Deltagaravgift: 4900 €/deltagare (ingen moms) Avgiften fakturerars i 5 rater á 980 €. Arbetsgivaren ansvarar resursmässigt och organisatoriskt för den praktik och utvärdering som ingår i utbildningen enligt med F 1089/2010

 

Annullering: Under ansökningstiden kan ansökan annulleras kostandsfritt. Efter att studieplatsen tagits emot :50 % av utbildningspriset. Annullering efter att utbildningen inletts: 50 % av de återstående betalningsraterna. Betalda avgifter returneras inte.

Tilläggsinformation:

Till utbildningen kan söka legitimerade sjukskötare eller hälsovårdare och barnmorskor som är legitimerade som eller berättigade att verka som sjukskötare. Därtill krävs att den sökande under de senaste 5 åren utfört arbete inom området under minst 3 år.

Språk: Svenska och finska.

Utbildningen genomförs tillsammans med VAMK och en del expertföreläsningar är på finska. Studerande bör ha goda finska kunskaper för att genomföra utbildningen. 

Förfrågningar: Fortbildningsplanerare Camilla Pitkänen, tel 050-4784679 eller camilla.pitkanen(at)novia.fi

Kursspråk

Svenska

Tidpunkt

01.09.2021 - 31.12.2022

Kursavgift

Deltagaravgift: 4900 €/deltagare (ingen moms) Avgiften fakturerars i 5 rater á 980 €. Arbetsgivaren ansvarar resursmässigt och organisatoriskt för den praktik och utvärdering som ingår i utbildningen enligt med F 1089/2010   Annullering: Under ansökningstiden kan ansökan annulleras kostandsfritt. Efter att studieplatsen tagits emot :50 % av utbildningspriset. Annullering efter att utbildningen inletts: 50 % av de återstående betalningsraterna. Betalda avgifter returneras inte.

Plats

NOVIA - VASA
00000 Vasa