Öppna YH: Socialt arbete i skolan, 3 sp

Kursavgift

45€, se närmare info

Kursen är öppen 15.2-31.5.2020
31.5 deadline för inlämnande av uppgifter.

Undervisningsmetoder
- Litteraturstudier
- Intervju
- Föreläsningsfilmklipp
- Inlärningsdagbok
- Reflekterande uppsats

Förverkligande

Examination 1, inlärningsdagbok, 1,5 sp (40h)
 I inlärningsdagboken besvarar studerande de givna frågorna


- Studerande skriver inlärningsdagboken utgående från givet material och utgående från relevanta och tillförlitliga källor som studerande har hittat
- Studerande gör genomgående källhänvisningar i den löpande texten
- Anvisningarna för inlärningsdagboken publiceras på Moodle https://moodle.novia.fi/course/view.php?id=4512
- Omfattning: 5-6 sidor löpande text
- Bedömning med skalan 0-5

Examination 2, reflekterande uppsats, 1,5 sp, (40 h)
Studerande läser en valfri bok som handlar om skolkuratorns arbete

- Studerande intervjuar en person som arbetar som skolkurator
- Baserat på insikter ur boken och intervjun skriver studerande en reflekterande uppsats om skolkuratorns arbetsbild
- I uppsatsen ligger fokus på att berätta om egna insikter och om reflektion mellan teori, praktik och egna erfarenheter.
- Uppsatsen skall inte vara ett referat eller en utvärdering av boken.
- Källhänvisningar i löpande text behövs inte, men det bör finnas en källförteckning
- Omfattning: 4-5 sidor löpande text
- Bedömning med skalan 0-5

 

kursansvarig: carolina Silin, carolina.silin@novia.fi

 

Har du problem med anmälan eller frågor kring öppna yh, vänligen kontakta koordinator:

anita.kronqvist@novia.fi

Kursavgift

45€, se närmare info

Kursspråk

Svenska

Tidpunkt

15.02.2020 - 31.05.2020Dehär kursen kostar 45€, väljer du att studera fler kurser kan du välja terminsavgift 100€