Kreativt och professionellt skrivande / Öppna YH

Lediga platser

Ja

Kursavgift

45,00 €

Innehåll och mål
Människors medievanor förändras i symbios med digital teknologi i en allt mera global värld.
Kursen Professionellt & kreativt skrivande ger dig konkreta färdigheter och skrivcoaching.
Här utvecklas ditt skrivande och också konsten att formulera berättelser - storytelling överlag är något som både berikar och lägger grunden för kreativt skrivande.

Metod
Kursen fokuserar på textbearbetning, gruppcoaching och storytelling som grund för att kunna skriva både professionellt i ditt yrke och vardag men också stärka din kreativa sida och självförtroende inom textproducering. 

Förhandsmaterial för studier före första kurstillfället skickas i början av mars.


Inledande föreläsning 18.3 kl. 10-12, Campus Allegro, Jakobstad
Resterande kursinsats via inlämningsuppgifter och digital undervisning.
Deadline för inlämningsuppgifter 6.4.2020.

Omfattning:
Kursen omfattar ca 80 arbetstimmar för den studerande och ger 3 sp

 

Kursdragare:
Bertills&Jung (www.bertillsjung.net)

 

Vi förbehåller oss rätten att inhibera kursen i händelse av för få anmälningar.
Sista annmälningsdag 28.2.2020

 

Vid eventuella problem med anmälan, vänligen kontakta:
anita.kronqvist@novia.fi

Lediga platser

Ja

Kursavgift

45,00 €

Kursspråk

Svenska

Tidpunkt

18.03.2020 - 31.07.2020