Öppna yh, Kreativt och professionellt skrivande , 3 sp

Kursen är helt virtuell!

Innehåll och mål
Människors medievanor förändras i symbios med digital teknologi i en allt mera global värld.
Kursen Professionellt & kreativt skrivande ger dig konkreta färdigheter och skrivcoaching.
Här utvecklas ditt skrivande och också konsten att formulera berättelser - storytelling överlag är något som både berikar och lägger grunden för kreativt skrivande.

Metod
Kursen fokuserar på textbearbetning, gruppcoaching och storytelling som grund för att kunna skriva både professionellt i ditt yrke och vardag men också stärka din kreativa sida och självförtroende inom textproducering. 

Förhandsmaterial för studier sänds ut före första kurstillfället.


Inledande föreläsning 19.5 kl. 10-12,  sker digitalt.
Länk till föreläsningen sänds ut till deltagare!


Resterande kursinsats via inlämningsuppgifter och digital undervisning.
Deadline för inlämningsuppgifter 8.6.2020.

Omfattning:
Kursen omfattar ca 80 arbetstimmar för den studerande och ger 3 sp
Kursen ges inom ramen för Öppna YH vid Novia

 

Kursdragare:
Bertills&Jung (www.bertillsjung.net)

 

Vi förbehåller oss rätten att inhibera kursen i händelse av för få anmälningar.
Sista annmälningsdag 12.5.2020

De anmälda som inte är examensstuderande vid Novia har förtur.

 

Vid eventuella problem med anmälan, vänligen kontakta:
anita.kronqvist@novia.fi

Kursspråk

Svenska

Tidpunkt

19.05.2020 - 10.06.2020

Kursavgift

45,00 €