Öppna YH:SERVICE DESIGN INOM SOCIAL OCH HÄLSOVÅRD 3 sp, Valfri kurs / pilotering av metoden

OBS! Denna kurs har inhiberats.

INHIBERAD KURS

Kompetenser
Studerande kan utveckla klientcentrerad service och produkter för social- och hälsovårdsbranchen.
Studerande kan tillämpa processer och metoder inom Service Design i utvecklingen av framtidens social- och hälsovårdstjänster
Studerande kan utnyttja metoder inom Service Design i samarbete med andra yrkesgrupper och övriga intressenter med fokus på interprofessionellt samarbete


3 sp 
Innehåll
Vad är Service Design , begrepp och metod
Service Design Konseptering
Service Design Protypering
Äkta klientcase i samarbete med arbetslivet


Studiematerial
Material och litteratur meddelas deltagarna

Studiehelheten förverkligas som tvåspråkig ( finska-svenska) och alla använder sitt eget modersmål


Studier
Närstudier:
31.3.2020 kl 8.15 -11.45
2.4.2020 kl 8.15 – 11.45
7.4.2020 kl 8.15 – 11.45
16.4.2020 kl 8.15 – 11.45
21.4.2020 kl 8.15 – 11.45
23.4.2020 kl 8.15 – 11.45, 24h
Föreläsningar, självständiga studier, skriftlig uppgift
Case –uppgift i smågrupper med autentisk arbetslivkoppling
Presentation av slutprodukt för arbetslivsrepresentant

Ansvariga lärare/ ytterligare information
Heidi Blom, VAMK, Sosiaalialan lehtori, puh 020-7663348, heidi.blom@vamk.fi
Sirkku Säätelä, NOVIA, Lektor i klinisk vård, tel 050 - 5538329 sirkku.saatela@novia.fiSista anmälningsdag 18.3.2020.

Pris: Öppen YH= 15 euro per studiepoäng och max 100 euro per termin

Kursspråk

Svenska

Tidpunkt

31.03.2020 - 31.07.2020

Kursavgift

15 euro per studiepoäng och max 100 euro per termin (Öppna YH)

Plats

NOVIA - VASA
00000 Vasa