Livshantering; avslappning och stresshantering, 1sp

Denhär kursen erbjuds inom den nationella portalen Campusonline men är också öppen för öppna yh studerande.

Meddela i anmälan att du är studerande via öppna YH.

 

Inga förkunskapskrav
Deltagarna antas i anmälningsordning

Kursens lärandemål:
- Tidsplanering och organisering av arbete
- Närvaro och samvaro
- Äkthet och ärlighet
- Tillit, trygghet och förtroende
- Vila, sömn och återhämtning
- Färdighet att känna av hur man själv och andra mår dvs "human being"

Innehåll:
Vi utforskar hur man kan minska negativ stress och må bättre i studier och arbete samt hur man bäst återhämtar sig.

 

Tilläggsuppgifter:
- Teoretisk input i tidshantering, stresshantering och studiedeplanering i form av film, övningar och diskussioner
- Handledda individuella övningar och uppgifter
- Faciliterade gruppdiskussioner

Kursen är helt virtuell, sista anmälningsdag är den 28.4. Läraren kontaktar anmälda deltagare efter sista anmälningsdag.

Kursen är på svenska men man kan göra sina inlärningsuppgifter på finska eller engelska.Bedömningskriterier:
För godkänd prestation krävs aktiv närvaro och aktivitet i Moodle samt godkänd
reflekterande portfolio.

Ansvarsperson:
Studiehandledare Nina Hillo
nina.hillo(a)novia.fi, mobil: 044 762 3603

Har du problem med din anmälan, vänligen kontakta:
anita.kronqvist(a)novia.fi

Kursspråk

Svenska

Tidpunkt

02.05.2020 - 31.07.2020

Kursavgift

Kursen är kostnadsfri för dig som studerar via campusonline.fi eller bedriver ledstudier inom öppna yh. Vänligen nämn i rutan för "eventuell tilläggsinformation" vid vilken yrkeshögskola du studerar OCH din studiekod. Tillhör du inte någon av ovanstående grupper kan du studera via öppna yh och betalar då en avgift på 15€.