VENTROGLUTEAL INJEKTIONSTEKNIK

PÅ GRUND AV CORONA SKJUTS KURSEN FRAM TILL HÖSTEN 2020.

BLI BEKANT MED VENTROGLUTEAL INJEKTIONSTEKNIK

 

I stället för att ge en läkemedelsinjektion i sätesregionen mot ryggsidan (dorsoglutealt) rekommenderas idag som ett tryggt injektionsställe,

sätesregionen mot buksidan, det ventrogluteala området. Med den ventrogluteala metoden minskas risken för ischiasskada och den är

mindre smärtsam än den dorsogluteala metoden.

 

Utbildningen ger teoretisk kunskap ( 1h) om ventrogluteal injektion och inkluderar praktiska övningar (2 h).  De båda kurserna har samma kursinnehåll .

 

Kurs 1            27.4 2020 kl 12-15 (svenskspråkig kurs)

Kurs 2            12.5 2020 kl.12-15 (finskspråkig kurs)

 

Lärare: Sirkku Säätelä

Pris: 78 e + moms/person

Minimi 10 studerande, max 12 studerande

  

Kursdagarna har fastställts till 27.4 kl.12-15 ( teori i rum D109 och praktiska övningar i rum E 202.2 )

samt 12.5 kl.12-15 ( teori i rum E132 och praktiska övningar i rum E 202.2)

Kursspråk

Finska, Svenska

Tidpunkt

27.04.2020 - 31.07.2020

Kursavgift

Pris: 78 Euro + 24 % moms

Plats

Novia - Campus Vasa, Alere - *Wolffskavägen 31
Wolffskavägen 31, 65200 Vasa