Svenskspråkig Ventrogluteal kurs

Kurs 1            27.4 2020 kl 12-15 (svenskspråkig kurs)

Kursdagarna har fastställts till 27.4 kl.12-15 ( teori i rum D109 och praktiska övningar i rum E 202.2 )

Lärare: Sirkku Säätelä

Pris: 78 e + moms/person

Minimi 10 studerande, max 12 studerande

Kursspråk

Svenska

Tidpunkt

01.01.2020 - 31.07.2020

Kursavgift

Öppna YH: 10€ / sp

Plats

Novia - Campus Vasa, Alere - *Wolffskavägen 31
Wolffskavägen 31, 65200 Vasa