Öppna YH-leden, Socionom (YH), Åbo

Öppna YH-leden inom utbildningen för Socionom (YH), dagstudier, inom social- och hälsovårdsområdet i Åbo

Som ledstuderande deltar du i den dagliga undervisningen i enlighet med det schema som föreligger för utbildningen.

Efter att du avlagt dessa 30 sp har du möjlighet att söka in via separat ansökan.

De kurser som ingår i läroplanen för 30 sp leden och bör avläggas är följande:

SO20SAP6, Grunder i socialt arbete, 5 sp
SO20SAP4, Yrkesetik och professionell interaktion, 3 sp

Utöver detta 22 sp grund- eller yrkesstudier

Höstterminen inleds vid Novia 31.8.2020:

Närmare information kommer efter sista anmälningsdagen 23.8.2020

Viktig info om ledstudier finns här:
https://www.novia.fi/utbildning/kontinuerligt-larande/oppna-yh/oppna-yh-leden 

 

 

 

Kursspråk

Svenska

Tidpunkt

HT 01.08.2020 - 31.12.2020
VT 01.01.2021 - 31.07.2021

Kursavgift

Öppna YH-leden kostar 200 euro per läsår. Fakturering i två rater. OBS UNDANTAG! andra stadiets ledstuderande studerar gratis I avgiften ingår registrering, undervisning och tentamen. Eventuella extra kostnader kan tillkomma som berör kopiering eller extra studiematerial. Omfattningen på studierna är inte begränsad. Om du av någon orsak avbryter dina studier vid årsskiftet bör du meddela detta i god tid. Fakturerade och betalda avgifter återbetalas inte. Väljer du att förlänga din studietid med ett år, så betalar du samma avgift för det andra året.