Öppna YH-leden, Agrolog YH, Raseborg

Lediga platser

Ja

Kursavgift

Öppna YH-leden kostar 200 euro per läsår. OBS UNDANTAG! andra stadiets ledstuderande studerar gratis I avgiften ingår registrering, undervisning och tentamen. Eventuella extra kostnader kan tillkomma som berör kopiering eller extra studiematerial. Omfattningen på studierna är inte begränsad.

Dethär är Öppna YH-leden inom utbildningen för Agrolog YH, Raseborg
Som ledstuderande deltar du i den dagliga undervisningen i enlighet med det schema som föreligger för utbildningen.

Efter att du avlagt dessa 30 sp har du möjlighet att söka in via separat ansökan i augusti 2021.

Inom ramen för ledstudierna bör du avlägga kurser enligt följande:

Intensivkurs i entreprenörskap och marknadsföring 3 sp början av hösten
Praktiska grunder 3 sp hösten
Traktorteknik och fältmaskiner 3 sp hösten
Förutsättningar för skogsbruk 3 sp hösten
Skogstyper och dendrologi 3 sp hösten
IKT 3 sp hösten
Introduktion till högskolestudier 3 sp hösten
Branschprojekt 3 sp hösten
Odlingsjordar och jordbearbetning 3 sp hösten
Botanik och ekologi 3 sp hösten

Listan är preliminär och mindre förändringar kan förekomma på grund av den årsvisa planeringen.

 

Har du problem med anmälan?
Vänligen kontakta oppnayh(a)novia.fi

Lediga platser

Ja

Kursavgift

Öppna YH-leden kostar 200 euro per läsår. OBS UNDANTAG! andra stadiets ledstuderande studerar gratis I avgiften ingår registrering, undervisning och tentamen. Eventuella extra kostnader kan tillkomma som berör kopiering eller extra studiematerial. Omfattningen på studierna är inte begränsad.

Kursspråk

Svenska

Tidpunkt

HT 01.08.2020 - 31.12.2020
VT 01.01.2021 - 31.07.2021