Öppna YH leden, Skogsbruksingenjör (YH), Raseborg

Dethär är Öppna YH-leden inom Bioekonomi,  utbildningen för Skogsbruksingenjör YH, Raseborg
Som ledstuderande deltar du i den dagliga undervisningen i enlighet med det schema som föreligger för utbildningen.

Efter att du avlagt dessa 30 sp har du möjlighet att söka in via separat ansökan i augusti 2021, förutsatt att du avlagt kurser enligt följande: 

 15 sp grundstudier och 15 sp grund-eller yrkesstudier enligt den läroplan som specificeras för ledstuderande.

 Studierna inleds 31.8.2020
Närmare information kommer efter sista anmälningsdagen 23.8.2020


Viktig info om ledstudier generellt finns här:
https://www.novia.fi/utbildning/kontinuerligt-larande/oppna-yh/oppna-yh-leden 

 

Kursspråk

Svenska

Tidpunkt

01.08.2020 - 31.07.2021

Kursavgift

Öppna YH-leden kostar 200 euro per läsår. Fakturering i två rater. OBS UNDANTAG! andra stadiets ledstuderande studerar gratis I avgiften ingår registrering, undervisning och tentamen. Eventuella extra kostnader kan tillkomma som berör kopiering eller extra studiematerial. Omfattningen på studierna är inte begränsad. Om du av någon orsak avbryter dina studier vid årsskiftet bör du meddela detta i god tid. Fakturerade och betalda avgifter återbetalas inte. Väljer du att förlänga din studietid med ett år, så betalar du samma avgift för det andra året.