Etappvis till sjukskötare hösten 2020

Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi och Yrkeshögskolan Novia erbjuder tillsammans med vårdprogrammet i Vasa kurser, som ingår i sjukskötarnas läroplan, som öppen yrkeshögskolekurser i Vasa. Du blir inskriven som bistuderande vid Öppna YH. 

 

Kurserna genomförs som flerformsstudier med ca två till tre obligatoriska närvarodagar per månad, resterande undervisning sker i form av självstudier och workshops på Moodle.

 

För att erhålla sjukskötarexamen krävs att du i något skede ansöker, i samband med gemensam ansökning till utbildningen.   

Målsättningen är att samla studiepoäng i egen takt.

Förkunskaper:  Utbildningen riktar sig till personer med en yrkesexamen på andra stadiet.

Pris: 100 euro max för en termin eller 15 euro per studiepoäng.

Novia har fattat beslut, med anledning av den ansträngda situationen orsakad av coronaviruset, att öppna upp Öppna YH-kurser och erbjuda dem kostnadsfritt för permitterade och arbetslösa fram till årets slut.

 

Start 4.9 klockan 9-11 Introduktion och Moodle-inloggning

på eftermiddagen fortsätter vi med start i Vårdprocessen kl. 12.30

 

HÖSTEN 2020, fyra kurser:

VÅV14BV01 Människans fysiologi och anatomi 1, virtuell kurs, 3 sp.

Öppnas 4.9 med olika veckouppgifter som lämnas in. Sluttent i november.

Lektor Camilla Ribacka.

 

VÅV18KV01 Vårdprocessen, 3 sp med lektor Åsa Lågland

Start: 4.9 kl. 12.30-16 och följande närvarodag är 25.9 kl 9-16.

 

VÅV18KV02 Vårdens teoretiska och etiska grunder, 3 sp med lektor Anita Wikberg

Närvarodagar: Start 16.10 kl 8.30-16, 23.10 kl 8.30-16, ?.11 kl 8-10 i datasalsklass vid Wolffskavägen 33. Kursen avslutas med seminariedag, inget datum ännu.

 

VÅV18BV03 Klinisk mikrobiologi och hygien, 3 sp

2 sp med överlärare Ulla Penttinen och 1 sp (hygien) med lektor Åsa Lågland.

Kursstart: ?.11 kl 10-16 i B246, 18.11 10-16 i klass B246 med Ulla Penttinen.

Hygien 1 sp, datum ännu oklar samt tentdatum saknas och datum för praktiskt övning i hygiendelen.

 

 Sista anmälningsdag: 16.8.20

Plats: Alere, Wolffskavägen 31, Vasa

 

OBS!

Anmälning till fyra kurser för våren 2021 sker i slutet av december år 2020.

Lediga platser

Ja

Kursspråk

Svenska

Tidpunkt

HT 04.09.2020 - 31.12.2020
VT 01.01.2021 - 31.07.2021


Kursavgift

15 euro per studiepoäng och max 100 euro per termin. Kostnadsfritt för permitterade eller arbetslösa fram till år 2020s slut.

Plats

NOVIA - VASA
00000 Vasa