Etappvis till sjukskötare hösten 2020/Öppna YH

Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi och Yrkeshögskolan Novia erbjuder tillsammans med vårdprogrammet i Vasa kurser, som ingår i sjukskötarnas läroplan, som öppen yrkeshögskolekurser i Vasa. Du blir inskriven som bistuderande vid Öppna YH. 

 

Kurserna genomförs som flerformsstudier med ca två till tre obligatoriska närvarodagar per månad, resterande undervisning sker i form av självstudier och workshops på Moodle.

 

För att erhålla sjukskötarexamen krävs att du i något skede ansöker, i samband med gemensam ansökning till utbildningen.   

Målsättningen är att samla studiepoäng i egen takt.

Förkunskaper:  Utbildningen riktar sig till personer med en yrkesexamen på andra stadiet.

Pris: 100 euro max för en termin eller 15 euro per studiepoäng.

OBS. Bindande anmälan men du kan annullera fram till anmälningstidens slut.

Novia har fattat beslut, med anledning av den ansträngda situationen orsakad av coronaviruset, att öppna upp Öppna YH-kurser och erbjuda dem kostnadsfritt för permitterade och arbetslösa fram till årets slut.

OBS NY INFO FRÅN 17.8.2020:

 VI STARTAR 4.9 KL. 9.00 VIA WEBEX, NÄRVARODAGEN ( inhiberad närvaro) I VASA GENOMFÖRS VIA WEBEX ( från egen dator) klockan 9-16. 

Välkomstbrev utskickas vecka 34. Webexlänk skickas vecka 36.

Start 4.9 klockan 9-11 Introduktion och Moodle-inloggning OBS Ingen närvarodag i Vasa utan fortbildningsplanerare Camilla Pitkänen håller introduktionen via webex. Vi låter studieplaneraren börja med info kl. 9.00 och sedan fortsätter fortbildningsplaneraren. Kurskoordinator Ann-Sofi Storbjörk deltar också via webex.

på eftermiddagen fortsätter vi med start i Vårdprocessen kl. 12.30 via webex

Studieplanerare Ann-Sofie Nygård ger information om studier inom Novia genast kl 9 den 4.9. Ingen närvaro i Vasa, informationen sker digitalt.

 HÖSTEN 2020, fyra kurser, ALLT SKER på DISTANS:

 OBS ! NY KOD VÅV20KV01 från höstens läroplan istället för (VÅV18KV01 )Vårdprocessen, 3 sp med lektor Åsa Lågland

Start: 4.9 kl. 12.30-16, förverkligas digitalt via webex, ingen närvarodag i Vasa. Andra tillfället också digitalt den 25.9 kl 9-16 via webex.

 

VÅV14BV01 Människans fysiologi och anatomi 1, virtuell kurs, 3 sp.

Öppnas  i slutet av september med olika veckouppgifter som lämnas in. Sluttent i november.

Lektor Camilla Ribacka.

 

VÅV18KV02 Vårdens teoretiska och etiska grunder, 3 sp med lektor Anita Wikberg

Distansmöten: Start 16.10 kl 8.30-16 distansmöte, 23.10 kl 8.30-16 distansmöte , 5.11 kl 8-10 i datasalsklass vid Wolffskavägen 33,klass  R210 ? mera info senare om hur detta tillfälle ordnas.

Kursen avslutas med seminarium den 4.12.kl. 12.30-16.15, närvaro vid Alere.

 

VÅV18BV03 Klinisk mikrobiologi och hygien, 3 sp

OBS!Genomförs nästan i sin helhet på distans på grund av ändrade corona-instruktioner för Novia. Pappertent på Alere.

2 sp med överlärare Ulla Penttinen och 1 sp (hygien) med lektor Åsa Lågland.

Kursstart: 5.11 kl 10-16 distansmöte, 18.11 10-16 distansmöte med  överlärare Ulla Penttinen.

Tent vid Alere: 4.1220 klockan 8.30-11.00

Hygien 1 sp med lektor Åsa Lågland, datum ännu oklar för teoridel och datum för praktiskt övning i hygiendelen. Praktiska övningarna måste genomföras som närvarande i Alere, troligen 4.12. Återkommer med mera info senare

 

OBS!

Anmälning till fyra kurser för våren 2021 sker i slutet av december år 2020.

 

Anmälningstiden gick ut 16.8. Kursen fullsatt.

Kursspråk

Svenska

Tidpunkt

HT 04.09.2020 - 31.12.2020
VT 01.01.2021 - 31.07.2021


Kursavgift

15 euro per studiepoäng och max 100 euro per termin. Kostnadsfritt för permitterade eller arbetslösa fram till år 2020s slut.

Plats

NOVIA - VASA
00000 Vasa