Etappvis till sjukskötare hösten 2020

Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi och Yrkeshögskolan Novia erbjuder tillsammans med vårdprogrammet i Vasa kurser, som ingår i sjukskötarnas läroplan, som öppen yrkeshögskolekurser i Vasa. Du blir inskriven som bistuderande vid Öppna YH. 

 

Kurserna genomförs som flerformsstudier med ca två till tre obligatoriska närvarodagar per månad, resterande undervisning sker i form av självstudier och workshops på Moodle.

 

För att erhålla sjukskötarexamen krävs att du i något skede ansöker, i samband med gemensam ansökning till utbildningen.   

Målsättningen är att samla studiepoäng i egen takt.

Förkunskaper:  Utbildningen riktar sig till personer med en yrkesexamen på andra stadiet.

Pris: 100 euro max för en termin eller 15 euro per studiepoäng.

OBS. Bindande anmälan men du kan annullera fram till anmälningstidens slut.

Novia har fattat beslut, med anledning av den ansträngda situationen orsakad av coronaviruset, att öppna upp Öppna YH-kurser och erbjuda dem kostnadsfritt för permitterade och arbetslösa fram till årets slut.

OBS NY INFO FRÅN 17.8.2020:

 VI STARTAR 4.9 KL. 9.00 VIA WEBEX, NÄRVARODAGEN ( inhiberad närvaro) I VASA GENOMFÖRS VIA WEBEX ( från egen dator) klockan 9-16. 

Välkomstbrev utskickas vecka 34. Webexlänk skickas vecka 36.

Start 4.9 klockan 9-11 Introduktion och Moodle-inloggning OBS Ingen närvarodag i Vasa utan fortbildningsplanerare Camilla Pitkänen håller introduktionen via webex. Vi låter studieplaneraren börja med info kl. 9.00 och sedan fortsätter fortbildningsplaneraren. Kurskoordinator Ann-Sofi Storbjörk deltar också via webex.

på eftermiddagen fortsätter vi med start i Vårdprocessen kl. 12.30 via webex

Studieplanerare Ann-Sofie Nygård ger information om studier inom Novia genast kl 9 den 4.9. Ingen närvaro i Vasa, informationen sker digitalt.

 HÖSTEN 2020, fyra kurser, ALLT SKER på DISTANS:

 OBS ! NY KOD VÅV20KV01 från höstens läroplan istället för (VÅV18KV01 )Vårdprocessen, 3 sp med lektor Åsa Lågland

Start: 4.9 kl. 12.30-16, förverkligas digitalt via webex, ingen närvarodag i Vasa. Andra tillfället också digitalt den 25.9 kl 9-16 via webex.

 

VÅV14BV01 Människans fysiologi och anatomi 1, virtuell kurs, 3 sp.

Öppnas  i slutet av september med olika veckouppgifter som lämnas in. Sluttent i november. Kursen har öppnats.

Lektor Camilla Ribacka.

 

VÅV18KV02 Vårdens teoretiska och etiska grunder, 3 sp med lektor Anita Wikberg

Distansmöten: Start 16.10 kl 8.30-16 distansmöte, 23.10 kl 8.30-16 distansmöte , 5.11 (kl 8-10 i datasalsklass vid Wolffskavägen 33,klass  R210) ? mera info senare om hur detta tillfälle ordnas. Blir ingen närvaro på Wolffskavägen 33 pga corona.

Kursen avslutas med seminarium på distans den 4.12.kl. 12.30-16.15

 

 

VÅV18BV03 Klinisk mikrobiologi och hygien, 3 sp

OBS! Genomförs på distans på grund av ändrade corona-instruktioner

Mikrobiologi 2 sp med överlärare Ulla Penttinen och 1 sp (hygien) med lektor Åsa Lågland.

Kursstart: 5.11 kl 10-16 distansmöte, 18.11 10-16 distansmöte med  överlärare Ulla Penttinen.

ONLINETENT :(Tent vid Alere : 4.12.20 klockan 8.30-11.00 INHIBERAD) istället blir tenten online genom en skriftlig uppgift och individuell muntlig tent på teams då ni lämnat in uppgiften. Det blir alltså fria datum fram till jul och möjlighet till omtent i januari.

 

Datum för Hygien 1 sp med lektor Åsa Lågland: på distans  3.12 kl 12.30-16, 4.12 kl. 9-12 och 9.12 kl 12.30-16

Praktisk övningen sker via distans men deltagaren behöver skaffa sig handskar att öva med. Ni behöver också lära er hur man öppna en förpackning med sterila handskar.  Mera information av läraren vid kursstarten om detta.

 

OBS!

Anmälning till fyra kurser för våren 2021 sker i slutet av december år 2020.

 

 

Kursspråk

Svenska

Tidpunkt

HT 04.09.2020 - 31.12.2020
VT 01.01.2021 - 31.07.2021


Kursavgift

15 euro per studiepoäng och max 100 euro per termin. Kostnadsfritt för permitterade eller arbetslösa fram till år 2020s slut.

Plats

NOVIA - VASA
00000 Vasa