Delkurs: Människans fysiologi och anatomi 1, virtuell kurs

VÅV14BV01 Människans fysiologi och anatomi 1, virtuell kurs, 3 sp.

Lektor Camilla Ribacka

Ingår som en delkurs i Etappvis till sjukskötare hösten 2020.

Öppnas 4.9.20

Tent i november

Kursspråk

Svenska

Tidpunkt

HT 04.09.2020 - 31.12.2020
VT 01.01.2021 - 31.07.2021


Kursavgift

100 euro per termin eller 15 euro per studiepoäng. Kostnadsfritt för permitterade eller arbetslösa fram till år 2020s slut.

Plats