Delkurs: Klinisk mikrobiologi och hygien

VÅV18BV03 Klinisk mikrobiologi och hygien, 3 sp

2 sp överlärare Ulla Penttinen

1 sp lektor Åsa Lågland

 

Ingår i Etappvis till sjukskötare hösten 2020

Kursspråk

Svenska

Tidpunkt

04.09.2020 - 31.07.2021

Kursavgift

100 euro per termin eller 15 euro per studiepoäng. Kostnadsfritt för permitterade och arbetslösa fram till år 2020s slut.

Plats