Delkurs: Vårdens teoretiska och etiska grunder

VÅV18KV02 Vårdens teoretiska och etiska grunder, 3 sp

Lektor Anita Wikberg.

Ingår som en delkurs i Etappvis till sjukskötare hösten 2020

Kursspråk

Svenska

Tidpunkt

04.09.2020 - 31.07.2021

Kursavgift

100 euro per termin eller 15 euro per studiepoäng. Kostandsfritt för permitterade eller arbetslösa fram till år 2020s slut.

Plats