Delkurs: Vårdprocessen

VÅV20 KV01 ( OBS  Inte denna kod, kurs med gammalt innehåll och finns inte i höstens läroplan VÅV18KV01) Vårdprocessen, 3 sp

Lektor Åsa Lågland

 

Delkurs i Etappvis till sjukskötare hösten 2020

Kursspråk

Svenska

Tidpunkt

04.09.2020 - 31.07.2021

Kursavgift

100 euro per termin eller 15 euro per studiepoäng. Kostnadsfritt för permitterade eller arbetslösa fram till år 2020s slut.

Plats