Strålsäkerhet för tandvårdspersonal, 2 sp

STRÅLSÄKERHET FÖR TANDVÅRDSPERSONAL 2 SP

Utbildningen sker enligt strålsäkerhetslagen (859/2018), statsrådets förordning om joniserande strålning (1034/2018) samt social- och hälsovårdsministeriets förordning om joniserande strålning (1044/2018) och STUKs föreskrifter.

Studiernas omfattning är 2 sp.

Virtuell kurs och i kursen används lärplattfomen Moodle. Efter att din anmälan tagits emot sänds inloggningsföreskrifter åt dig per epost.

Utbildningen består av 4 teman och efter varje tema görs en skriftlig tentamen.

Tid: 1.9.20-31.12.21 ( första gruppen 1.9-30.9 osv.)

Det tar 4 veckor att genomföra kursen beroende på när man anmält sig och fått inloggningen.

Ny anmälningsmöjlighet flyttas till hösten 2021. 

Innehåll:

- Tema I Grunderna i strålfysik och strålbiologi

- Tema II Lagstiftning

- Tema III Strålsäkerhet på arbetsplatsen

- Tema IV Användning av strålning inom odontologi

Pris: 220 € + 24% moms

Lärare.: Lektor Carina Gädda

Plats: (Alere, Wolffskavägen 31, VASA) Virtuell kurs som pågår fyra veckor i gången. Första gruppen 1.9-30.9.

Kursspråk

Svenska

Tidpunkt

HT 01.09.2020 - 31.05.2021
VT 31.05.2021 - 31.05.2021

Kursavgift

Pris: 220 € + 24% moms

Plats

NOVIA - VIRTUELL
00000 VIRTUELL