Öppna YH: Intensivkurs i entreprenörskap och marknadsföring, 3 sp

OBS! Novia examensstuderande anmäler sig INTE via denhär länken.

Studieperiodens lärandemål

 • Studerande
  Känner till och förstår begreppet affärsidé.
 • Känner till och förstår begreppet idéutveckling.
 • Förstår betydelsen av entreprenöriellt förhållningssätt som bygger på kreativitet och nytänkande.
 • Kan använda verktygen loop, pivot och pitch för att utveckla en egen idé tillsammans med andra.
 • Vet vad en marknadsförare gör och kan marknadsföra sig själv och sina idéer.

 

Kursinnehåll

 • Entreprenörskap
 • Idéutveckling
 • Marknadsföring
 • Teamarbete

 

Studieformer och undervisningsmetoder

 • litteraturstudier
 • grupparbete
 • individuellt arbete
 • arbete enligt LOOPA-metoden

 

Kursen är en intensivkurs och alla uppgifter ska vara gjorda och inlämnade inom kurstiden. Prestationerna utvärderas kontinuerligt.

Kursens Moodleplattform:
https://moodle.novia.fi/course/view.php?id=5616

 

Tid för kursen:
Kursen pågår 17.08-28.08.2020 online i Moodle, Teams och Webex

Kursen kräver en arbetsinsats på 80 timmar fördelat ungefär enligt följande:

- Projektarbete 40 h
- Föreläsningar 10 h
- Övningar i grupp 10 h
- Kurslitteratur och inlämningsuppgifter 20 h

 

Lärare /kontaktpersoner:

Taina Sjöholm, mobil: 044 4498206

Nina Hillo, mobil:  044 762 3603

 

Har du problem med anmälan, vänligen kontakta:

oppnayh@novia.fi

Kursspråk

Svenska

Tidpunkt

17.08.2020 - 30.08.2020

Kursavgift

45 euro. Avgiften gäller enbart Öppna YH studerande. Novias egen personal, arbetslösa, högskolestuderande samt beväringar går avgiftsfritt