Strålsäkerhetsansvarig, 5 sp

Mål:

Studerande kan

- definiera och tillämpa begrepp och principer för strålskydd inom nativröntgen, tandvård och djuravbildning.

- identifiera, utvärdera och minimera riskerna med användning av strålning och förbereda och ansvara för strålningssäkerhetsincidenter

- motivera sina beslut på grundval av befintliga lagar och förordningar inom nativröntgen, tand-, och djurröntgenverksamheten samt genomföra och övervaka strålskyddsarrangemang inom sitt expertområde, inklusive strålskydd för arbetstagare och allmänheten,

- vägleda för säker användning av strålning, vid införandet av nya metoder och dess optimering, i kvalitetssäkrings samt bidra till utvecklingen av en god säkerhetskultur gällande strålning i samarbete med strålsäkerhetsexperten

 

Förkunskaper:

Deltagaren bör vara röntgenskötare samt ha arbetserfarenhet inom området.

 

Innehåll

1. Introduktion till strålningsfysik för nativröntgen, tand- och djurröntgen

2. Mätningstekniker och beräkningsmetoder i nativröntgen, tand- och djurröntgen

- Metoder för bestämning av patientdos (ESAK, KAP, MGD, effektiv dos)

- Strålningsspridning vid nativröntgen, tand- och djurröntgen

- Avgränsningens och rörspänningens roll för spridd strålning

- Strålningsdosimetri

- Design av strålskydd (HVL, material)

3. Strålskydd i nativröntgen, tand- och djurröntgen

- Strålbiologi

- Lagstiftning och internationella rekommendationer

- Strålsäkerhet på arbetsplatsen

- Strålsäkerhetsavvikelser

- Säkerhetskultur, utbildning i strålskydd och kvalitetssäkring

4. Krav, köp och underhåll av röntgenutrustning för nativ-, tand- och djurröntgen

 

Kursen startar 4.1.2021 och pågår till 5.3.2021.

En del av materialet är på finska.

 

Tentamen på YH Novia, Vasa/Åbo. 3 tillfällen. Datum: mer info om datum kommer senare

 

Anmälningstid: senast 15.12.2020.

 

Mer information av:

Fortbildningsplanerare Carina Gädda, carina.gadda(at)novia.fi, tfn +358(0)44 780 5225

 

 

Tilläggsuppgifter:

Gemensamt förverkligande med Oamk, Metropolia, Tamk, Turkuamk samt Savonias röntgenskötarutbildningar.

Kursspråk

Svenska

Tidpunkt

04.01.2021 - 05.03.2021

Kursavgift

Denna kurs kostar 75 euro. Öppna Yh: 15 euro per sp eller max 100 euro per termin. Kostnadsfritt för permitterade eller arbetslösa fram till år 2020s slut.

Bilagor

Flyer